Blir det gåvoskatt på min gåva till USA?

2019-06-25 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag vill ge min son som bor i USA 600000kr! I Sverige har vi ingen gåvoskatt men hur är det i USA? Han är svensk medborgare och bor där, har Green card!
Sean Persson |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline! Du har rätt i att vi inte har något gåvoskatt i Sverige men det är det land som mottagaren bor i regler som används. Nu är jag inte helt säker på USA:s skattelagar men efter att ha kollat runt lite har jag förstått det som att de har gåvoskatt i USA och att de pengar du skulle skänka skulle bli beskattade. Hoppas du fick svar på din fråga annars är det bara att återkomma!

Penninggåva mellan syskon

2019-05-13 i Gåvoskatt
FRÅGA |Kan en penninggåva ges mellan syskon och finns det något takbelopp eller ska det beskattas?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta om syskon kan ge gåvor i form av pengar mellan varandra och om sådan gåva ska beskattas. Vad säger lagen? Vad gäller första delen av frågan kan sägas att det inte finns något som hindrar syskon från att ge penninggåvor till varandra förutsatt att det är ens egna pengar man ger bort. Det står alltså en person fritt att lämna en penninggåva till sin bror eller syster. Vad gäller frågan om sådan penninggåva ska beskattas kan sägas att skatt på olika inkomster framförallt regleras i inkomstskattelagen (IL). Av 8:2 IL framgår att förvärv genom gåva är skattefria. Detta innebär att den som tar emot en gåva inte behöver betala skatt på denna. Av detta följer också att den som ger gåvan inte får dra av skatt för den utgift som gåvan innebär (9:2 2st IL). Av det ovan sagda framgår alltså att en penninggåva mellan syskon är tillåtet och att någon beskattning av en sådan inte sker. Det finns emellertid anledning att uppmärksamma att gränsen mellan en skattefri gåva och en skattepliktig tjänsteinkomst kan vara mycket tunn. För att en gåva ska vara en gåva i juridisk mening krävs att avsikten med värdeöverföringen är att den ska vara vederlagsfri. Det ska alltså inte finnas något krav på motprestation från gåvotagaren. Om gåvotagaren presterar något i utbyte mot pengarna rör det sig antagligen i juridisk mening om en skattepliktig tjänsteinkomst. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att gåvor är skattefria, men att det är mycket viktigt att ha i åtanke att en gåva föreligger enbart när det sker en frivillig ensidig värdeöverföring som ska gynna endast gåvotagaren, annars kan det röra sig om en tjänsteinkomst som är skattepliktig. Bedömningen brukar vara sträng i fall där detta prövats i domstol, varför detta är viktig att tänka på. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga, om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Ingen gåvoskatt i Sverige

2019-05-03 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej !Kan jag ge bort halva min fastighet till min sambo utan att betala någon skatt?Jag har bott i huset skälv innan. Värderat till ca 5milj, lån 2,4milj. Går det att skriva skuldbrev innan den dagen man ev går isär?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige finns ingen gåvoskatt och därför kan du skänka bort delen av din fastighet utan att betala skatt. Ett skuldebrev kommer egentligen att vara onödigt eftersom en gåva av fastigheten inte kommer att vara bindande för dig, trots skuldebrevet. Gåvor är bindande först när de är givna. Ni kan såklart skriva ett skuldebrev på att du är skyldig din sambo halva fastigheten, men du har ingen skyldighet att följa skuldebrevet och din sambo kan inte kräva dig på fastigheten med stöd i skuldebrevet.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Deklarera en gåva

2019-04-23 i Gåvoskatt
FRÅGA |hur deklararera man!Skänka pengar till sitt barn om hen skall köpa en lägenhet och behöver pengar till insatsen.
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta hur du ska deklarera en gåva i pengar till ditt barn. Rena gåvor behöver inte du eller mottagaren skatta på, 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen. En ren gåva kännetecknas av att tre kriterier är uppfyllda:1. Det sker en förmögenhetsöverföring av något slag, t.ex. att du ger en viss summa pengar.2. Förmögenhetsöverföringen har skett frivilligt.3. Det fanns en gåvoavsikt hos den som förde över förmögenheten.Det innebär att gåvan inte kan vara t.ex. ersättning för något arbete som ditt barn har utfört. I sådana fall brister det nämligen i gåvoavsikten. Då måste beskattning ske. Men om du bara ger pengar till ditt barn för att hen ska köpa en lägenhet tyder allt på att det räknas som en gåva som ingen behöver skatta för. Du behöver inte deklarera en ren gåva.Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hur beskattas en fastighet man fått i gåva?

2019-05-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om mina föräldrar skänker sin sommarstuga till mig, antar jag att det inte behöver beskattas på något sätt?Vad händer om man själv skulle sälja stugan en dag. Räknas vinstskatt på ett värde av 0 kr värde då?Finns det något annat man måste ta hänsyn till när man skänker en fastighet?
Lovisa Sjöstedt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga regleras i Inkomstskattelagen [IL]. Det stämmer att gåvor är skattefria (8 kap. 2 § IL). Du kommer alltså inte beskattas genom att enbart ta emot sommarstugan av dina föräldrar. Följden av att man får någonting i gåva är dock att man inträder i den förra ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Det innebär att du, om du får sommarstugan i gåva av dina föräldrar, kommer beskattas vid en eventuell framtida försäljning av sommarstugan på samma sätt som dina föräldrar hade gjort. Beskattningen sker dock inte när du får sommarstugan, utan först om och när du säljer den (44 kap. 26 § IL). Om du skulle sälja sommarstugan i framtiden för mer än vad den senast köptes för kommer du betala en inkomstskatt på kapitalinkomsten, det vill säga vinsten. Vinsten är försäljningspriset med avdrag för inköpspriset. Inköpspriset beräknas då utifrån vad sommarstugan senast köptes för. Då du har inträtt i dina föräldrars skattemässiga situation genom gåvan kommer deras inköpspris gälla. Skulle dem ha fått sommarstugan genom gåva, arv eller liknande har även dem inträtt i tidigare ägares skattemässiga situation, vilket innebär att det pris som sommarstugan senast köptes för kommer gälla. Av den eventuella vinsten kommer sedan 22/30 av det vinstbeloppet att beskattas (45 kap. 33 § IL). Skattesatsen är 30 % (65 kap. 7 § IL). Det innebär att skatten på hela vinsten blir 22 %.Jag ska göra en uträkning så att det förhoppningsvis blir tydligare. Jag utgår i exemplet från att dina föräldrar har köpt sommarstugan för 100 000 kr och att du senare säljer den för 200 000 kr.200 000 kr – 100 000 kr = 100 000 kr (försäljningspris – inköpspris = vinst)22/30 x 100 000 kr = 73 333 kr (22/30 x vinsten = vinsten som ska beskattas)73 333 kr x 0,3 = 22 000 kr (vinsten som ska beskattas x skattesatsen 30 % = beskattningen)Här kan du själv räkna ut hur du skulle beskattas vid en eventuell framtida försäljning med vinst.En annan sak att ta hänsyn till när man skänker en fastighet är stämpelskatten. Det är en skatt man betalar vid bland annat köp och byte av fastighet. Vid gåva av fastighet betalar man endast stämpelskatt om man utger någon typ av ersättning för gåvan eller exempelvis tar över de tidigare ägarnas skuld i fastigheten, och värdet på den ersättningen överstiger 85 % av fastighetens värde (5 § Lag om stämpelskatt).Jag vill även påpeka att du måste ansöka om lagfart för sommarstugan även om du får den i gåva (20 kap. 1 § JB).Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kostnad om man skriver över fastighet genom gåva

2019-05-08 i Gåvoskatt
FRÅGA |HejOm jag vill skriva över min fastighet på min mor. Vad kommer det att innebära kostnadsmässigt?En fastighet med taxeringsvärde på 3.8M och marknadsvärde på ca 7M.mvh
Sofie Falk |Hej! Och tack för att du vänder till till lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att din fråga rör vilken kostnad du kan räkna med om du skriver över din fastighet genom gåva till din mor. Jag kommer därför utgå från att ägarbytet av fastigheten avser att ske helt utan ersättning i svaret nedan. Av din fråga framstår det även att du undrar vad detta skulle innebära för dig kostnadsmässigt, jag kommer dock i svaret nedan även redogöra för vad det kommer innebära kostnadsmässigt för din mor då jag kan tänka mig att de ligger i ditt intresse. Vad du kan räkna med kostnadsmässigt: Fastighet är kapital, och utgångspunkten är att det ska betalas skatt på sådan tillgångs vinst/förlust när den är realiserad (se 41 kap. 2 § inkomstskattelagen). För att beskattning för kapitalvinst ska kunna ske krävs att det är fråga om en avyttring, dvs. att överlåtelsen sker genom ett oneröst fång. Vad som avses med avyttring regleras i 44 kap. 3 §, där det föreskrivs att "Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar." Gåvor anses alltså inte som en avyttring i lagens mening. I gåvositutionen så är det alltså annorlunda. Först måste man börja med att konstatera att det är en gåva, några kriterier behöver då vara uppfyllda. Det krävs det att tre kriterier ska vara uppfyllda, (i) den ska bygga på frivillighet, (ii) det ska finnas en gåvoavsikt, och (iii) det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren. Är dessa uppfyllda är det alltså en gåva vilket jag alltså utgick från i din fråga. En gåva ses som en benefik överlåtelse. En gåva utlöser därav inte kapitalvinstbeskattning.Om det är så att ersättning har utgått gäller andra regler och det blir en annan bedömning. Vad din mor kan räkna med kostnadsmässigt: Förvärv genom gåva är skattepliktigt enligt 8 kap. 2 § IL. När det gäller gåva kan man behöva betala stämpelskatt om man övertar lån eller betalar något för gåvan. Vid handläggning jämförs då taxeringsvärdet från föregående år mot den summa som är en ersättning för gåvan. Om summan uppgår till 85 procent eller mer av taxeringsvärdet ska stämpelskatt betalas som vid ett köp. Det framgår inte några omständigheter kring lån eller någon ersättning. Utifrån omständigheterna i frågan blir därav slutsatsen är att hon inte kommer att behöva betala stämpelskatt. Dock blir det aktuellt att betala en expeditionsavgift, den brukar vara cirka 800 kr. Hoppas du fick svar på din fråga!

bestämma pris vid försäljning av fastighet

2019-04-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min mor ger mig och min syster sin fastighet i gåva. Min syster ska lösa ut mig. Husets marknadsvärde är 1150000kr. Finns inga lån på det.Hur mycket ska min syster lösa ut mig med. Får vi en latent skatteskuld.
Jakob Westling |Hej!Tack för att du valde Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket din syster ska erlägga i betalning för att lösa ut dig. Det är upp till dig hur mycket du vill sälja din andel i fastigheten för. Du kan bestämma om du vill sälja det för marknadsvärdet eller om du vill ge det som en gåva. Såklart måste du betala skatt på försäljningen av din andel. Dock så behöver man inte betala skatt om du ger fastigheten som en gåva, 8:2 IL.Det finns en speciell funktion med gåvor gällande fastigheter. Om du väljer att sälja fastigheten för ett pris som är lägre än taxeringsvärdet (vilket är 75% av marknadsvärdet), så ser man hela övergången som en gåva. Det betyder att du inte behöver skatta köpeskillingen du får om priset är lägre än taxeringsvärdet på fastigheten. Som sammanfattning så får du alltså välja priset som din syster ska lösa ut dig med själv, men är det lägre än taxeringsvärdet behöver du inte skatta på försäljningen Hoppas det besvarade din fråga!

Hur ser reglerna ut kring överföring av gåva?

2019-03-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Jag skulle vilja ge min mamma ett par hundra tusen som jag själv har sparat. Tanken är att hon själv ska få ha detta på ett sparkonto som hon sen kan nyttja när hon väl går i pension.Hur går en sådan överföring till? Kan jag bara skicka över pengarna till hennes konto? Måste hon skatta på pengarna? Behövs det samverkan med skatteverket och bankerna innan?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan besvaras med regler som finns i inkomstskattelagen (IL). Hur går en sådan överföring till? Det är fullt tillåtet för dig att ge din mamma en gåva. Själva överföringen kan genomföras som en vanlig överföring via din bank. Måste din mamma skatt för gåvan? Enligt 8 kap. 2 § IL beskattas inte gåvor. Din mamma behöver därför inte betala någon skatt när du överför pengarna Behöver du samverka med skatteverket och bankerna innan? Det krävs inte att du samråder med skatteverket innan du överför pengarna. Det händer emellertid att banker bestämmer en maxgräns för hur stora belopp som kan skickas per överföring. Det är endast din bank som kan svara på om de uppställer några maxbelopp för överföringar mellan privatpersoner. Jag rekommenderar därför att du rådgör med din bank innan du genomför överföringen för att slippa komplikationer. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,