Kan jag överlåta 50% av min bostadsrätt som gåva till min maka?

2020-07-04 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej!Jag äger en bostadsrätt, nu vill jag ge 50% av våran bostadsrätt som gåva till min fru det är för att vi ska kunna ta mer i lån så att vi kan renovera invändigt. Måste vi deklarera nästa år för att jag har överlåtit 50% samt måste hon betala vinstskatt då radhuset har ökat i värde?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om bostadsrätter finns i bostadsrättslagen (BRL). Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL). Regler om vad deklarationen ska innehålla finns i skatteförfarandelagen (SFL).

Måste jag betala skatt på en gåva jag fått?

Gåvoskatten i Sverige är avskaffad sedan 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL) . En förutsättning för att en gåva ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.

Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett (det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas över från gåvogivaren till gåvotagaren), att det finns en gåvoavsikt (det vill säga att givaren är medveten om att han ger bort någonting), samt att gåvan bygger på frivillighet. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion för att det finns gåvoavsikt.

Under förutsättning att dessa tre kriterier är uppfyllda är en gåva skattefri.

Gåvor mellan sambor och makar måste registreras

Mellan sambor och makar måste gåvobrevet registreras hos Skatteverket för att gåvan ska bli giltig. Gåvobrevet måste uppfylla de krav som gäller vid gåva av en bostadsrätt enligt BRL för att gåvan ska vara giltig, exempelvis ska gåvobrevet innehålla uppgifter om den lägenhet som överlåtelsen avser (6 kap. 4 § BRL).

Bostadsrättsföreningen måste också underrättas om överlåtelsen, och din fru måste beviljas medlemsskap i bostadsrättsföreningen för att gåvan ska vara giltig (6 kap. 5 § BRL). Du kan läsa mer om gåvor mellan makar på Skatteverkets hemsida.

Måste jag ta upp gåvan i min inkomstdeklaration?

I deklarationen ska endast skattepliktiga inkomster tas upp (31 kap. 2 § andra punkten SFL). En gåva är som tidigare nämnt inte en skattepliktig inkomst och behöver därför inte tas upp i deklarationen. Du kan läsa mer om vad deklarationen ska innehålla på Skatteverkets hemsida.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (316)
2021-02-27 Är gåvor skattefria?
2021-02-27 Är det skattefritt att ta emot pengar och finns det någon gräns för hur mycket man kan ta emot skattefritt?
2021-02-26 Gåva från förälder till barn
2021-02-17 Krävs gåvobrev vid penninggåvor och är gåvor skattefria?

Alla besvarade frågor (89824)