FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt23/06/2020

Blir en pengagåva som jag ger till min make beskattad?

Om jag ärver 10 miljoner och ger min make hälften på ett bankkonto, hur blir det med skatten för han och mig? Arvskatt finns ju inte längre.

Tacksam för svar.

Mvh

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger så tillämpas inte arvsskatt i Sverige längre. Detsamma gäller för gåvoskatt, som även den är borttagen sedan år 2005. Det innebär alltså att gåvan till din make är helt skattefri, inkomstskattelagen 8 kap 2 §.

För att gåvan ska bli gällande mellan dig och din make räcker det med att ni uppfyller de allmänna villkor som finns att förhålla sig till, nämligen att:

- transaktionen är frivillig,
- det inte finns krav på någon motprestation från din makes sida,
- det finns en gåvoavsikt från din sida samt
- att gåvan har övergått i mottagarens besittning, s.k. tradition.

När det kommer till makar kan det för en utomstående vara något oklart om en gåva faktiskt har övergått i den andre makens besittning eller inte eftersom makar ofta har delad ekonomi. För att gåvan ska bli gällande även för borgenärer ska ni därför registrera gåvan hos Skatteverket, äktenskapsbalken 8 kap 1 §.

När en ger någon en gåva av större värde är det alltid en god idé att upprätta ett gåvobrev. Du kan få hjälp med detta genom att använda Lawlines färdiga mallar här.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda KinnanderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?