Skatt på gåva från utlandet?

2020-05-31 i Gåvoskatt
FRÅGA
En vän till mig har sin far som i Iran och han vill sända en gåva till henne på ca 200 000-. Hon har uppehållstillstånd i Sverige men är iranier. Hur fungerar det? Måste hon skatta eller nåt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta om din vän kommer att behöva betala någon skatt på en gåva som hon tar emot från sin far i Iran.

Vad säger lagen?

Svensk skatt på inkomster (som lön och gåvor och liknande) regleras i inkomstskattelagen (IL). Av 8:2 IL framgår att det inte finns någon skatt på gåvor. Din vän kommer alltså inte att behöva betala någon skatt på gåvan som således är skattefri.

Det är dock viktigt att poängtera att det för skattefrihet krävs att det rör sig om just en gåva. För att något ska anses vara en gåva krävs i princip att det rör sig om en ensidig förmögenhetsöverföring från en part till en annan och den parten som tar emot gåvan ska inte förväntas prestera något tillbaks.

Sammanfattningsvis kan sägas att gåvan som din vän tar emot är skattefri, hon kommer alltså inte behöva betala skatt på den förutsatt att det är en gåva och inte någon annan typ av förtäckt transaktion.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (299)
2020-11-30 Behöver jag skatta vid gåva av pengar?
2020-11-27 Behöver man betala gåvoskatt?
2020-11-20 Kan jag överlåta aktier genom gåva och blir det skatt?
2020-10-31 Betala skatt i Tyskland?

Alla besvarade frågor (86836)