Resa med barn utan tillåtelse från den andra vårdnadshavaren

2010-08-12 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Jag har delad vårdnad och jag få inte se min dotter av mamman. Nu kommer jag att träffa henne en lite stund. Kan jag ha henne längre utan att lämna henne på några dagar? Vad händer om jag inte lämna henne och har lite semester med min dotter några dagar? Få man straff för det?
|Hej och tack för din fråga Om du utan tillåtelse från ditt barns mamma, reser bort med ert barn kan du göra dig skyldig till egenmäktighet med barn. Detta brott stadgas i 7 kap 4 § brottsbalken (1962:700), se http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm. Du kan alltså göra dig skyldig till detta brott trots att ni har gemensam vårdnad om ert barn. En förutsättning för att du kan göra dig skyldig till detta brott är att ert barn är under 15 år. Oavsett detta brott kan du även göra dig skyldig till olaga frihetsberövande se 4 kap 2 § brottsbalken. Detta brott tar mer sikte på att du skulle beröva friheten från din dotter genom att t.ex. föra bort eller spärra in henne. Slutsats, det du funderar på att göra kan vara brottsligt och du bör med andra ord inte åka iväg med er dotter utan mammans tillåtelse. Med vänlig hälsning

Utvisning på grund av brott

2010-01-08 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Fadern till mina 2 yngsta barn kidnappade dom till sitt hemland Marocko och höll dom kvar där i 20 mån.Har fått hem barnen.brottet benämns som grovt egenmäktigt förfarande och mina frågor är då om han skulle komma till Sverige igen;Hur långt fängelsestraff han skulle kunna dömas till?Finns det en rimlig chans till utvisning efter avtjänat straff?
Carina Persson |Hej!Brottet du menar kallas egenmäktighet med barn och finns i 7 kap 4 § Brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. Om brottet är grovt blir påföljden fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vad jag förstår av din fråga är inte fadern till dina barn svensk medborgare och inte heller bosatt i Sverige. Endast svenska medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas permanent i Sverige. En utländsk medborgare som döms för brott kan av domstolen under vissa förutsättningar utvisas. En utlänning får avvisas om han eller hon döms för ett brott som kan leda till fängelse. Dessutom krävs att det ska finnas en risk att personen begår brott igen eller att brottet är särskilt allvarligt. Om dessa krav är uppfyllda kan utvisning ske. Detta framgår av 8 kap 8 § Utlänningslagen (UtL). När domstolen skall besluta om utvisning tar den särskild hänsyn till om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov av kontakt med utlänningen, hur kontakten dem emellan har varit och hur den skulle påverkas av att utlänningen utvisas, 8 kap 11 § UtL.Om utlänningen hade vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd i minst fyra år när åtal väcktes, eller om han eller hon då varit bosatt i Sverige sedan minst fem år krävs synnerliga skäl, dvs. mycket speciella skäl för att utvisning skall ske, 8 kap 12 § UtL.Utvisningen kan antingen vara tidsbegränsad eller på livstid, 8 kap 14 § UtL. Utlänningslagen finns https://lagen.nu/2005:716Med vänlig hälsning

Ta tillbaka anmälan

2009-12-19 i Brott mot familj, 7 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Min f.d. sambo sitter nu häktad för grov kvinnofridskränkning. Han har också en anmälan på sig från en son och min dotter. Efter det här har jag ingenstans att bo. Jag har inget jobb. Skadeståndet kan bli som högst 40 ooo kr. Min undran är om det är möjligt att vi tar tillbaka anmälan och istället förhandlar om att min f.d. sambo köper en lägenhet åt mig och min son?
Andreas Vinqvist |Hej,Grov kvinnofridskränkning hör under allmänt åtal varför åklagaren har rätt att fortsätta åtalet även om du väljer att ta tillbaka anmälan. Däremot kan det vara svårt att bevisa brott utan hjälp av den drabbade. Du kan således inte kan ta tillbaka din anmälan för att istället förhandla med honom. Vänligen,