Utvisning på grund av brott

FRÅGA
Hej!Fadern till mina 2 yngsta barn kidnappade dom till sitt hemland Marocko och höll dom kvar där i 20 mån.Har fått hem barnen.brottet benämns som grovt egenmäktigt förfarande och mina frågor är då om han skulle komma till Sverige igen;Hur långt fängelsestraff han skulle kunna dömas till?Finns det en rimlig chans till utvisning efter avtjänat straff?
SVAR

Hej!

Brottet du menar kallas egenmäktighet med barn och finns i 7 kap 4 § Brottsbalken här. Om brottet är grovt blir påföljden fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Vad jag förstår av din fråga är inte fadern till dina barn svensk medborgare och inte heller bosatt i Sverige. Endast svenska medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas permanent i Sverige. En utländsk medborgare som döms för brott kan av domstolen under vissa förutsättningar utvisas. En utlänning får avvisas om han eller hon döms för ett brott som kan leda till fängelse. Dessutom krävs att det ska finnas en risk att personen begår brott igen eller att brottet är särskilt allvarligt. Om dessa krav är uppfyllda kan utvisning ske. Detta framgår av 8 kap 8 § Utlänningslagen (UtL).

När domstolen skall besluta om utvisning tar den särskild hänsyn till om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov av kontakt med utlänningen, hur kontakten dem emellan har varit och hur den skulle påverkas av att utlänningen utvisas, 8 kap 11 § UtL.

Om utlänningen hade vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd i minst fyra år när åtal väcktes, eller om han eller hon då varit bosatt i Sverige sedan minst fem år krävs synnerliga skäl, dvs. mycket speciella skäl för att utvisning skall ske, 8 kap 12 § UtL.

Utvisningen kan antingen vara tidsbegränsad eller på livstid, 8 kap 14 § UtL.

Utlänningslagen finns här

Med vänlig hälsning

Carina Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot familj, 7 kap. BrB (35)
2021-06-06 Mitt ex har flyttat med våra barn till Spanien - Vad gäller?
2020-08-28 Flytta med barn till annat land utan andra vårdnadshavarens medgivande
2020-06-25 Kan man gifta sig med flera personer?
2020-06-10 Får man hindra sitt barn att ha kontakt med sin andra förälder?

Alla besvarade frågor (94568)