Vad gäller kring tvegifte? Exempelsituation

Jag vill ställa en fråga angående straffet för månggifte. Är detta straff relaterat till formella civil vigslarna, vare sig det är i Sverige eller i något annat land? Eller omfattar det även religiösa vigslarna som inte är juridiskt erkända och inte har någon officiell kapacitet inom skattverket? Till exempel om en myndig vuxen man bestämmer sig för att bo med två myndiga vuxna kvinnor med deras samtycke. Om han utför en icke-formell religiös vigselceremoni med var och en av dem. Anses det vara ett brott för mannen och de två kvinnorna? Jag vet naturligtvis att de inte kommer att registreras som makar hos skattverket. Och enligt svensk lag räknas de inte som makar. Men jag frågar om deras agerande leder till straff? Tack så mycket på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (BrB) och äktenskapsbalken (ÄktB)


Vad är straffet för tvegifte?


Ett hinder för att ingå ett äktenskap är att en person redan är i äktenskap, 2:4 ÄktB.


Precis som du säger så är det olagligt att ingå månggifte, det vill säga bryta mot hindret som jag precis nämnde i 2:4 ÄktB. Om man är gift och gifter sig med en till person eller ingår ogift äktenskap med den som är gift döms man för tvegifte till böter eller fängelse i högst två år, 7:1 BrB. Det krävs även uppsåt för gärningen, 1:2 BrB. Det vill säga att man vet risken om någonting och är likgiltig för att det uppfylls (lägst ställda kravet för uppsåt, även kallat liktilgihetsuppsåt, se NJA 2004 s. 176). 


Vad gäller i ditt fall?


Den situationen du ställer upp tolkar jag på följande vis. En myndig man bestämmer sig för att bo med två myndiga kvinnor med samtycke. Om man sedan utför en icke-formell religiös vigselceremoni är frågan om det är olagligt. Du förstår att man inte kan registreras hos Skatteverket eftersom man då bryter mot 7:1 BrB och att man inte är makar enligt svensk lag.


Enligt denna situationen så gifter sig ingen. Personerna har en ceremoni för sig själva som i någon mening betyder att de älskar varandra. Om ett giftermål inte är hindersprövat hos Skatteverket, se 3 kap ÄktB (se även 4:8 ÄktB), så finns det inte. Dessutom har ingen lagenlig vigsel skett enligt 4 kap ÄktB heller. 


Detta betyder att jag bedömer det som inte olagligt. Det som är viktigt att veta är dock att inga av de juridiska effekterna av giftermål uppkommer. Exempelvis krav på underhåll (se 6 kap ÄktB) eller kravet på bodelning (se 9:1 ÄktB). Därmed har ceremonin bara ett kärleksfullt värde men inget juridiskt värde.


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!


Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot familj, 7 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”