Vräkning från hyresrätt och bostadsrätt utan varning

Vräkning utan varning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har lite svårt att förstå av frågan huruvida den rör vräkning av dig från hyresrätt eller om du bor i bostadsrätt. Av denna anledning behandlar jag båda fallen.

Hyresrätt

I det fall en hyresgäst åsidosätter det som krävs av denne enligt 12 kap. 25 § jordabalken (det kan vara fråga om störningar eller att lägenhetens inte hålls i gott skick) (JB), har hyresvärden rätt att omedelbart säga upp hyresavtalet utan att ta hänsyn till uppsägningstiden (12 kap. 42 § 6 p. JB). Av ordalydelsen i 42 § är det hyresvärden som är berättigad till att säga upp ett hyresavtal. Det krävs sålunda ingen varning vid åsidosättande av de krav som ställs på hyresgäst.

Enligt 7 kap. 9 § bostadsrättslagen (här) får föreningen meddela bostadsrättsinnehavare att upphöra med oacceptabla störningar. Med detta menas störningar som kan vara skadliga för grannars hälsa eller annars försämra deras boendemiljö. Någon annan form av störningar nämns inte i lagen. Bostadsrättsinnehavare kan bli av med nyttjanderätten till sin bostadsrätt enligt de kriterier som anges upp i 7 kap. 28 § bostadsrättslagen (här). Beträffande bostadsrätt ska sålunda bostadsrättsinnehavare meddelas först.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000