Vittne och protokoll vid husrannsakan

2018-09-23 i Förundersökning
FRÅGA
Undrar om vid en husrannsakan att man har rätt till ett vittne såsom släkting eller granne som finns tillgängligt? även när man har rätt till att få protokollet för husrannsakan eller få se det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller rätten till att ha ett vittne närvarande så regleras det i 28 kap. 7 § Rättegångsbalken. Där stadgas att den som genomför husrannsakan ska be ett vittne närvara om det är möjligt.

Du har även rätt att själv delta vid en husrannsakan som sker i din bostad. Om du inte kan det kan du tillkalla ett vittne för egen del. Detta får endast ske om det innebär att undersökningen inte kommer uppehållas. Du kan alltså inte be polisen vänta på att ditt vittne ska komma till platsen. Befinner sig däremot vittnet på platsen får polisen inte neka det.

Vad gäller protokollet som förs vid en husrannsakan så måste du begära ut det för att få se det, vilket följer av 28 kap. 9 § 2 st. Rättegångsbalken.

Med vänlig hälsning,

Nelly Corneteg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll