Vilken lagstiftning reglerar skador i hyresrätt?

2019-08-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Vi hyr lägenhet och det har uppstått en spricka i diskmaskinen. Sprickan är väldigt liten, i dekorlisten och påverkar inte diskmaskinens funktion på något sätt. Vad gäller enligt lag? Hur ersätter man hyresvärden för en sådan skada? Allt gott
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din fråga regleras av 12 kap. jordabalken (JB), fortsättningsvis kallad hyreslagen här. Hyresgästen ska under hyrestiden svara för lägenhetens underhåll, vilket brukar benämnas vårdplikt, 12:24 JB. Frågan är om skadan kan bedömas vara normalt slitage eller om det ska anses vara en skada som bör ersättas för er del. Om skadan har uppstått genom vårdslöshet eller vållande från er sida, kan man kort säga att ni ska ersätta skadan. Däremot ska ni inte ersätta normalt slitage, vilket inte hyresvärden kan skriva att avtalet ska omfatta eftersom hyreslagen är tvingande till hyresgästens fördel, 12:1 5 st. JB.

Det är svårt för mig att på rak arm säga vad som anses vara normalt slitage och vad som är vårdslöst eller vållande till skada; det avgörs i det enskilda fallet. Däremot kan inte hyresvärden kräva er på en större ersättning än vad som är skäligt i förhållande till skadan och i och med att du skriver att diskmaskinens funktion inte påverkas, lär det knappast röra sig om några större summor. Du är inte skyldig att lämna meddelande om skadan inte genast måste avhjälpas i syfte att undvika allvarlig olägenhet (12:24 2 st. JB), vilket av allt att döma inte aktualiseras i ditt fall.

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll