Vilken bestämmanderätt har man vid gemensam vårdnad?

2019-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Har ett barnbarn 8 år och mamman tillåter barnet vara med på bl.a .Snapchat och ha vuxenvänner pappan ej känner. Bara kör över pappan meddelar detta via sms. Är det tillåtet. De har gemensam vårdnad.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör bestämmanderätten vid gemensam vårdnad. Frågan regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Huvudregeln vid gemensam vårdnad är att föräldrarna ska fatta alla beslut rörande barnet tillsammans, se 6 kap. 13 § FB. För att gemensam vårdnad ska fungera i de fall vårdnadshavarna inte bor tillsammans är det nödvändigt att den vårdnadshavare som barnet bor tillsammans med ensam kan besluta i frågor som gäller den dagliga omsorgen om barnet. Detta kan ske utan samtycke från den andra föräldern.

Vad som ingår i den dagliga omsorgen är bland annat barnets mat, kläder, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid. Det finns ingen uttömmande beskrivning på exakt allt som ingår i den dagliga omsorgen, min bedömning är dock att val av vänner och att låta barnet använda sociala medier är sådant som kan sättas under barnets fritid. Därmed är detta någonting vårdnadshavaren ensam kan besluta om, så länge det inte är någonting som är direkt skadligt för barnet.

Hoppas att du fick på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll