FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/11/2019

Vilka alternativ finns det när vårdnadshavare har svårt att komma överens?

Jag skulle vilja veta vad lagen säger om vad som gäller när föräldrar har gemensam vårdnad av ett litet barn? Flickan, 1,5 år och bor växelvis under veckorna hos mamman och pappan! Det är ständigt bråk och oenigheter och mamman och dottern mår dåligt! Var kan mamman vända sig för att få råd och hjälp! Hon orkar inte stå emot den bråkande fadern hela tiden och dottern mår inte bra! Pappan är en bra pappa så konflikten ligger mellan föräldrarna, svartsjuka bl.a

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Har föräldrarna svårt att komma överens i frågor som rör barnet erbjuds det i varje kommun samarbetssamtal hos familjerätten, se 6 kap. 18 § FB. Samarbetssamtalen ska hjälpa föräldrarna att nå enighet i frågor som rör barnet och är ett alternativ innan man går vidare till domstol i en vårdnadstvist. Samtalen är helt kostnadsfria och bedrivs under sekretess.

Ett annat alternativ när vårdnadshavarna har svårt att komma överens är att endast ge en av föräldrarna ensam vårdnad. Som utgångspunkt kvarstår den gemensamma vårdnaden efter en äktenskapsskillnad, se 6 kap. 3 § 2 st. FB. En orsak till att vårdnaden inte ska fortsätta vara gemensam är att det föreligger så pass svåra samarbetssvårigheter föräldrarna mellan att en gemensam vårdnad kan anses påverka barnet negativt. Är det så att någon av föräldrarna vill få ensam vårdnad och föräldrarna inte själva kan avtala om saken, måste man vända sig till rätten som beslutar om vårdnaden ska vara fortsatt gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna, se 6 kap. 5 § FB. Ett avtal om ändring av vårdnaden får samma rättsverkan som en dom om det är skriftligt och godkänns av socialnämnden, se 6 kap. 6 § FB.

Mitt råd i ditt fall är att först vända sig till familjerätten för att få hjälp att komma överens via samarbetssamtal och som ett alternativ att ansöka om ensam vårdnad på grund av samarbetssvårigheter

Om ni vill komma i kontakt med en jurist som biträder er i ärendet är nivälkommen att kontakta oss för att boka en tid, detta kan göras antingen på vår hemsida https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000