Vem bestämmer över omyndigas egendom?

2020-02-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej min son har flyttat till sin pappa och slutat prata med mig (han är 11 år snart 12) efter ett bråk i somras hos hans farföräldrar när jag skulle hämta honom och de inte lät mig göra det (kan säga att det varit frostigt mellan oss sedan jag och pappan gick isär) Min son var på övervåningen så han va inte där och hörde allt.Vi har nu gått både på utredning hos soc och familjerätten men de tycker han ska få bestämma själv. Nu till själva frågan, min son har en datorn som han samlat pengar han fått från min sida av släkten och jag betalade hälften som han haft hemma hos oss och nu har jag fått ett sms från pappan att han vill hämta den och ha hemma hos pappa, vilket jag inte tycker känns helt okej...vad är rätt och fel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om omyndiga finns i 9 kap föräldrabalken (FB).

Din son har inte rätt att själv bestämma över sin egendom

Eftersom din son fått datorn i gåva tillhör den honom. Eftersom han är under 18 år har han dock inte rätt att själv råda över sin egendom (9 kap 1 § FB). Ett undantag till detta är om en underårig har fått egendom genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande, under villkor att den underårige själv skall få råda över egendomen (9 kap 4 § FB). Datorn verkar inte ha varit en gåva med ett uttryckligt sådant villkor, så det faller på förmyndarna att bestämma över den (13 kap 1 § FB).

Vem kan ta beslut?

Om er son är under vårdnad av både dig och sin pappa är ni båda förmyndare (10 kap 2 § FB). Då måste ni komma överens om var datorn ska vara. Om någon av er istället har ensam vårdnad av sonen så räknas den personen som ensam förmyndare och kan själv ta beslut gällande datorn. Om ni har gemensam vårdnad men inte kan komma överens kan överförmyndaren eller rätten utreda och ta ett beslut i fallet (12 kap 12 § FB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1517)
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?
2020-09-12 Vilken förälder ska ansvara för skjuts till och från umgänget?
2020-09-06 Barnrätt - Gemensam vårdnad
2020-09-06 Har en förälder rätt att neka umgänge mellan barnet och den andra föräldern?

Alla besvarade frågor (84173)