Vem bär rättegångskostnaderna och vilka är förutsättningarna för rättshjälp i civilrättsliga mål?

FRÅGA
Min man och hans ex tvistar om en bil som han fått i gåva med bevittnat gåvobrev. Han har däremot registrerat bilen på henne en gång i tiden pga att han hade socialbidrag. Enligt polisen är bilen hans men inte en polisiär fråga. Detta innebär ett civilrättsligt mål. Har båda parrterna då rätt till rättshjälp och får den förlorande parten betala något?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättegångskostnader
Precis som du skriver är talan om äganderätt en civilrättslig fråga. I dispositiva tvistemål, vilket detta är, är huvudregeln att den förlorande parten får betala både sina egna rättegångskostnader och den vinnande partens rättegångskostnader förutsatt att den vinnande parten inte utan anledning startat rättegången eller varit försumlig under rättegången. (18 kap. 1-3 §§ Rättegångsbalken (RB))

Rättshjälp
Det finns ett flertal förutsättningar som alla ska vara uppfyllda för att rättshjälp ska kunna beviljas (2 § Rättshjälpslagen):
1. Rättshjälp får beviljas en person vars ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kronor. (6 § Rättshjälpslagen). För att ta fram det ekonomiska underlaget beräknar man summan av årsinkomst, förmögenhet, skulder och försörjningsbörda. (38§ Rättshjälpslagen)
2. Rättshjälp får beviljas om den rättssökande behöver juridiskt biträde utöver rådgivning och detta inte kan tillgodoses på annat sätt.(7 § Rättshjälpslagen). Enligt rättshjälpslagen kan man alltså även få rådgivning i sammanlagt högst två timmar. Rådgivningen lämnas mot avgift men kan sättas ned till hälften om rättssökandens ekonomiska förhållanden ger anledning därtill. (4 § Rättshjälpslagen)
3. Rättshjälp får endast beviljas om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse är skäligt att staten bidrar till kostnaderna.(8 § Rättshjälpslagen)
4. Rättshjälp får inte beviljas om den rättssökande har en rättsskyddsförsäkring. (9 § Rättshjälpslagen)

För att båda parter ska beviljas rättshjälp måste alltså båda parter var för sig uppfylla förutsättningarna ovan.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (242)
2021-06-30 rättegångskostnader vid brottmålsdom
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?
2021-04-09 betala rättegångskostnader i brottmål?
2021-02-21 Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?

Alla besvarade frågor (94564)