Vad händer om motparten ska betala rättegångskostnaderna men inte har några tillgångar?

Vem betalar rättegångskostnaderna i tvistemål och varför får jag betala motpartens kostnader om DE har stämt mig? Frågan finns hos er 2017. Om man vinner tvistemålet ska motparten betala. Om ekonomiska tillgångar saknas och personen är hos Kronofogden, vem betalar då advokaten?

Lawline svarar

Hej,


Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. 


Tolkning av frågan och lagrum

Jag tolkar det som att du undrar vad som händer ifall motparten förlorar i tvistemål men inte har tillräckligt med ekonomiska tillgångar för att betala för rättegångskostnaderna. 


För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av utsökningsbalken samt konkurslagen. 


Vad händer om motparten som ska betala rättegångskostnaderna saknar ekonomiska tillgångar?

Efter att domen vunnit laga kraft kan man vända sig till kronofogdemyndigheten för att få motparten att betala det som motparten ska betala. Kronofogden kommer att kräva motparten på betalning och om inte motparten då betalar kan kronofogden göra en utmätning på motpartens tillgångar (4 kap 1 § utsökningsbalken). Att kronofogden gör en utmätning innebär att de kommer se över motpartens tillgångar och sälja dessa för att täcka för rättegångskostnaderna.


Men vad händer om motparten inte har några tillgångar alls? 

Det framgår av din fråga att personen inte har några ekonomiska tillgångar men det framgår inget om personen har andra tillgångar i hemmet som kan säljas av och täcka kostnaderna. Men som jag skrivit ovan är det som i första hand sker. 


Om det är så att personen inte heller har några tillgångar i hemmet som kan säljas av går det dock inte att göra en utmätning. Det som kommer hända då är att motparten kommer riskera att hamna i personlig konkurs (1 kap 2 § konkurslagen). Om motparten hamnar i personlig konkurs kommer skuldsaneringen att ske. Ifall skuldsanering startas finns det en risk att du inte kommer att kunna få dina rättegångskostnader betalda av motparten. Om din motpart inte kan betala kostnaderna för din advokat blir det du som ändå kommer att behöva göra det även om du vunnit tvistemålet. 


Sammanfattningsvis kan du vända dig till kronofogden som kommer att kunna göra en utmätning där de säljer av motpartens tillgångar för att täcka för rättegångskostnaderna. Om inga tillgångar finns alls riskerar personen att gå i personlig konkurs vilket kommer möjliggöra att en skuldsanering inleds. Det finns då stor risk att motparten inte kommer kunna betala dina rättegångskostnader och att du om det går så här långt kommer behöva stå för dem själv. 


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några andra frågor är du alltid varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline.


Hälsningar, 

Hanna RudelövRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”