Förberedelsekostnader som rättegångskostnader?

Jag försöker förstå vilka kostnader som kan tillskrivas rättegångskostnader i ett tvistemål. Om två parter tvistar och en (eller båda) part anlitar ett ombud innan någon stämning har lämnats in, kan även dessa kostnader anses ingå, eller är det specifikt de kostnader som uppstår efter att stämning har lämnats in? Detta kan ju ha stor inverkan på kostnadernas storlek.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline!


Allmän redogörelse:

När det gäller rättegångskostnader så är huvudregeln vid en tvist att den förlorande parten skall stå för kostnaderna. Det följer av 18 kap 1 § rättegångsbalken.


Vad som utgör rättegångskostnader följer av 18 kap 8 § & 8a § rättegångsbalken.

Enligt 18:8 står det att rättegångskostnader utgör:

- Kostnader för förberedande

- Kostnader för talans utförande

- Arvode till ombud eller biträde (om den varit skäligen påkallad)

- Ersättning för arbete och tidspillan i anledning av rättegången

- Kostnader för förlikningsförhandling man försökt att ha istället för rättegången i fråga om samma sak


Vidare följer även ränta enligt räntelagen enligt 18:8 2 st


18:8a rättegångsbalken reglerar rättegångskostnader för tvistemål av lägre värde, en speciell typ av talan där där värdet som yrkas är hälften eller mindre än hälften av prisbasbeloppet. (alltså hälften av 53.500kr 2023). Här avses färre kostnader, som rådgivning i högst en timme enligt rättshjälplagens ersättningsregler, ansökningsavgifter, resa och uppehälle för part, vittnesbevisning och översättning.I ditt fall:

Så avseende din fråga, är kostnader som uppstår innan stämning gjorts att anse som rättegångskostnader?


Ofta kan det vara så att man behöver hjälp från ett ombud att göra själva stämmningsansökan så att den blir korrekt gjord och har med allting som behövs. Man behöver ofta även utreda själva frågan och veta på ett ungefär vilken bevisning man vill ha med för att ange det i själva stämningsansökan. Det innebär alltså att det skulle kunna vara fullt rimligt att dessa ombudskostnader faller in under antingen ombudskostnaderna eller under förberedelsekostnaderna. 


Dock är det viktigt att komma ihåg att alla kostnader som blir ersättningsgill måste vara skäligt påkallade. Det måste alltså vara skäligt att dessa kostnader uppstått i samband med just den rättegången. Kostnader som därmed inte anses ha med samma sak att göra eller anses oskäliga får man alltså behöva stå för själv. 


Det är även viktigt att tänka på att just den skälighetsbedömningen görs från fall till fall, så man kan inte alltid vara helt säker på vad som kan bli upp till den förlorande parten att ersätta före man haft rättegången.


Hoppas detta var ett tillfredsställande svar på din fråga!

//MvhLinus NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo