Vem betalar rättegångskostnaderna om förlorande part saknar ekonomiska tillgångar?

Vem betalar rättegångskostnaderna i tvistemål och varför får jag betala motpartens kostnader om DE har stämt mig? Frågan finns hos er 2017. Om man vinner tvistemålet ska motparten betala. Om ekonomiska tillgångar saknas och personen är hos Kronofogden, vem betalar då advokaten?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag uppfattar det som att du förlorat tvistemålet och att du därför blivit skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader. Rättegångskostnader regleras i rättegångsbalken. Jag kommer även hänvisa till lagtext i konkurslagen i och med att du skriver att personen inte har några ekonomiska tillgångar.


Förlorande part står för rättegångskostnaderna

Ifall att en av parterna vunnit tvistemålet fullt ut ska den andra parten stå för rättegångskostnaderna (18 kap. 1 § RB). Det innebär i ditt fall att om motparten vann målet ska du stå för hela rättegångskostnaderna. Ifall att båda parterna vunnit/ förlorat ska kostnaderna fördelas mellan parterna. Säg till exempel att din motpart vann vissa delar av målet och du andra, då sker en fördelning av rättegångskostnaderna mellan er båda. Rättegångskostnader ska täcka kostnader som varit skäligen påkallade för processen (18 kap. 8 § RB).


Reglerna bygger på en tanke om att personen som vunnit har haft (mest) rätt och därför inte bör behöva betala sina rättegångskostnader. Personen ska hamna i samma ekonomiska situation som innan tvisten uppstod. Eftersom att rättegångskostnader kan bli väldigt höga anses det orimligt att personen som vunnit ska behöva stå för dem. Hade den vinnande parten behövt stå för rättegångskostnaderna skulle det kunna leda till att färre vågade vände sig till domstol, då det skulle bli ekonomiskt ofördelaktigt. Även personer med rätten på sin sida riskerar då avstå från att väcka åtal.


Vem betalar om förlorande part saknar ekonomiska tillgångar?

Försäkring kan täcka delar av kostnaden

Ifall att personen har en rättsskyddsförsäkring täcker den vanligen en större del av rättegångskostnaderna i tvistemål. Har personen en hemförsäkring är min rekomendation att undersöka om den innehåller ett rättsskydd.


Vinnande part får en exekutionstitel

Utgångspunkten är att vinande part får en exekutionstitel som hen kan verkställa (3 kap. 1 § UB och 3 kap. 6 § UB). Ifall att personen som saknar ekonomiska tillgångar inte betalar rättegångskostnaderna kan motparten vända sig till kronofogdemyndigheten som kan utmäta personens tillgångar (4 kap. 1 § UB).


Du skriver i din fråga att personen saknar ekonomiska tillgångar. IFall att personen inte kan betala sina skulder i takt med att de förfaller till betalning och denna oförmåga inte endast är tillfällig kan personen försättas i konkurs om motparten eller personen själv begär det (1 kap. 2 § KonkL). Att försättas i konkurs medför att alla personens ekonomiska tillgångar avvecklas och fördelas mellan de som personen har en skuld till.


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar

Klara LindblomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”