Vem ärver den avlidnes grupplivförsäkring?

FRÅGA
Nära familjemedlem gick nyss bort vem ärver den bortgångnes grupplivförsäkring då denne inte har mer än två nära anhöriga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att utgå från att grupplivförsäkringen faller ut med ett engångsbelopp.

För att reda ut vem som kommer ärva den bortgångnes grupplivförsäkring måste du kolla upp om det finns ett så kallat förmånstagarförordnande på försäkringen eller inte. I regel kan nämligen den försäkrade fritt välja vem som får det belopp som betalas ut från försäkringen (så kallade förmånstagare). Vem eller vilka som ska vara förmånstagare anger den försäkrade i ett förmånstagarförordnande.

Om den bortgångne familjemedlemmen har angett vem eller vilka som ska vara förmånstagare kommer försäkringsbeloppet tillfalla dessa personer och pengarna kommer således inte ingå i dödsboets behållning. Det är vanligt att förmånstagare är make eller sambo, följt av arvingar.

Om det däremot inte finns något förmånstagarförordnande kommer försäkringsbeloppet betalas ut till dödsboet och ingå i dess behållning.

Att den bortgångne bara har två nära anhöriga har ingen betydelse i detta hänseende.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (945)
2021-07-27 Preskriptionstid gällande arv
2021-07-25 Är avtal om mahr giltiga i svensk rätt?
2021-07-24 Fri förfoganderätt och särkullbarns arvsrätt
2021-07-17 Okänd släkting som vill hävda faderskap som ej är fastställt vid dödsfall

Alla besvarade frågor (94258)