Vem är ansvarig för fel i varan som upptäcks efter köpet?

2017-05-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, vi köpte en husvagn på firma. Och när vi kom hem så såg vi att det va fuktskada i hela väggen. Vem ska stå för kostnaderna? Eller ska man lämna tillbaka den?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att du köpt husvagnen för privat bruk och att felet upptäckts snart efter att köpet skett. Eftersom det i så fall rör sig om ett köp av lös sak som en konsument köper av en näringsidkare blir konsumentköplagen tillämplig.

Huvudregeln är att det föreligger fel om varan inte motsvarar vad köparen och säljaren kommit överens om muntligt eller skriftligt. Bl.a. föreligger fel om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 §). Felet måste funnits när varan avlämnades till köparen (20 §). Avlämnandet sker när varan kommit i köparens besittning (6 §).

Du måste meddela säljaren att du vill reklamera varan inom skälig tid efter att du märkt felet. Gör du detta inom två månader från att du märkt felet ska meddelandet alltid anses lämnats i tid (23 §). Du har rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (22 §). Du har rätt kräva omleverans eller att säljaren avhjälper felet om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 §). Skulle avhjälpande eller omleverans inte vara aktuellt kan du kräva prisavdrag som svarar mot felet. Du kan även åtgärda felet själv; i så fall har du rätt till ersättning för vad det kostat dig att åtgärda felet, förutsatt att denna kostnad inte är oskäligt hög (28 §). För att få häva köpet krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig (29 §).

Hoppas detta var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Clara Görrel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?