Vart vänder man sig om man inte får träffa sina barn?

2019-10-03 i Barnrätt
FRÅGA
Hur och vart och till vem vänder man sig om man inte får träffa sina barn och barnen inte får träffa sitt syskon?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga är väldigt kortfattat ställd varför jag får göras vissa antaganden för att kunna besvara den. Min utgångspunkt i svaret är att du har barn och att den andra föräldern inte låter dig träffa barnet. Om situationen är annorlunda än vad jag beskrivit, är du varmt välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. Föräldrabalken, FB. Ett barn har rätt till umgänge med den förälder det inte bor med (6 kap. 15 § första stycket FB). En förälder som vill umgås med sitt barn kan vända sig till domstol för att få domstolen att besluta om umgänge (6 kap. 15 a § FB).

Min rekommendation om du inte får träffa dina barn är att du i första hand vänder dig till familjerätten i din kommun. Familjerätten erbjuder samarbetssamtal mellan föräldrar, där du och den andre föräldern kan träffa för att komma överens om bland annat umgänge. Samarbetssamtal är frivilliga, vilket innebär att den andra föräldern måste ställa upp på det för att det ska vara aktuellt. I annat fall är min rekommendation att du vänder dig till en jurist som kan hjälpa dig vidare och eventuellt stämma den andra föräldern till domstol angående umgänget.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1450)
2020-05-29 Flytta ett barn till grannkommunen vid gemensam vårdnad
2020-05-28 Kan man begära ensam vårdnad och flytta utomlands med barnen?
2020-05-27 Förälders möjlighet att ta barnets mobiltelefon
2020-05-26 Kan fadern till mitt barn motsätta sig skolbyte?

Alla besvarade frågor (80456)