FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt09/07/2021

Vad ska man tänka på om förälder med ensam vårdnad flyttar med barnet?

Hej!

Jag är i nuläget gravid med en person som jag inte har någon relation till. Vi bor förtillfället i samma kommun, men jag ska eventuellt flytta tillbaka till ett annat län som jag är uppvuxen på och där jag har all mitt kontaktnät samt familj.

Jag kommer aldrig neka barnet eller pappan umgängesrätt, men jag undrar på vad jag ska tänka på om jag flyttar innan barnet föds, eller om jag beslutat mig att stanna i detta län där jag inte har något kontaktnät?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till föräldrabalken (FB).

Gemensam eller ensam vårdnad vid födseln?

Som jag förstår din fråga så är du inte gift med pappan till barnet, och har inte heller någon annan relation till honom. Detta innebär att du automatiskt kommer få ensam vårdnad av ditt barn (6 kap. 3 § FB). Att du har ensam vårdnad innebär i sin tur att du ensamt har rätt och skyldighet att besluta om frågor som rör barnets personliga angelägenheter, inklusive var barnet ska bo (6 kap. 11 § FB). Om du flyttar före eller efter barnets födsel har inte någon betydelse.

Vad ska du tänka på?

Eftersom du har ensam vårdnad om barnet är det helt och hållet upp till dig om du vill flytta från kommunen där pappan till barnet bor eller om du vill bo kvar där. Däremot har barnet umgängesrätt med sin pappa (6 kap. 15 § FB). Observera att umgängesrätten gäller för barnet och att pappan därför inte själv har någon rätt att få umgänge med barnet. Det är barnets vilja som avgör. Umgängesrätten kan antingen utövas genom fysisk kontakt eller genom telefonsamtal eller e-postkontakt. Om umgänget sker fysiskt kan du behöva bidra till kostnaderna för resor mellan dig och pappan (6 kap. 15b § FB). Det enda du behöver tänka på är alltså att du eventuellt kan behöva bidra till kostnad för resor om ditt barn vill ha umgänge med sin pappa och vill träffa honom fysiskt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva LindsjöRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”