Vad ska jag göra om jag blivit utsatt för ett brott?

FRÅGA
Hej.En väninna till mig blev kallad hora av en bekant. När hon gick fram till henne lite senare för att fråga vad som hon gjort henne fick hon en sådan smäll i ansiktet så de svarta.. Jag gick dit och fråga vad det vart för fel på henne sen gick allt så fort och typ svart.. Jag har en bula bakhuvudet ett blåmärke i tinningen och kraftigt fotledsfrakturer på två ställen.Hon påstår att vi hoppade på henne men då var inte fallet.. Vad bör jag göra? Hur går jag "vidare" med detta ligger fortfarande inne på sjukhuset och tycker inte deta känns ok.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att beklaga vad som har hänt dig, och hoppas att mitt svar kan vara till hjälp för dig.

Till att börja med råder jag dig och din väninna att anmäla händelsen till polisen. Du kan upprätta en anmälan genom att ringa polisen telefonnummer 114 14, eller besöka en polisstation. När du gör en polisanmälan är det inte nödvändigt att specificera vilket sorts brott du tror att du har blivit utsatt för, men du ska vara beredd på att redogöra för händelsen, vilka som varit inblandade och även vilka skador du har drabbats av. Därefter är det upp till polisen och åklagaren att utreda händelsen vidare i en brottsutredning, vilket även kallas för förundersökning. Förundersökningen kan mynna ut i att åklagaren väcker åtal i domstol, vilket leder till att händelsen prövas i en rättegång.

Jag vill ändå förklara för dig vilka sorts brott det kan röra sig om i ert fall. Lagen jag kommer att hänvisa till är brottsbalken (förkortas fortsättningsvis BrB), som inrymmer en katalog av vad som utgör brott enligt svensk lag.

Förolämpning

Att rikta sig direkt till en viss person och kalla personen för "hora" kan utgöra brottet förolämpning (BrB 5 kap. 3 §). Avgörande är syftet med uttalandet. För detta ska utgöra ett brott krävs att uttalandet var menat att kränka din väninnas självkänsla och värdighet, och att såra väninnan på ett personligt plan. Oavsett om detta utgör ett brott i lagens mening eller ej, så är det självklart inte okej att kalla någon för saker som kan uppfattas nedlåtande eller kränkande, och det är inte något som du eller din väninna ska behöva acceptera.

Misshandel

Brottet misshandel innebär att någon avsiktligt orsakar fysisk eller psykisk skada på en annan person. Det är ett brott som är indelat i olika grader. Vilken grad av misshandel det kan röra sig om beror ofta på hur gärningen gick till och vilka skador som har uppkommit men även på omständigheterna i övrigt, såsom vad gärningspersonens avsikt egentligen var. Exempelvis är det oftast ett grövre brott om någon form av tillhygge används för att orsaka skadan eller om skadan är livshotande och bestående, medans brottet kan bedömas som lindrigare om det rör sig om en tillfällig smärta utan bestående men.

Jag uppfattar det som att din väninna blev tilldelad en hård smäll i ansiktet, vilket kan utgöra brottet misshandel eller eventuellt den lindrigare formen av brottet som kallas för ringa misshandel (BrB 3 kap. 5 §).

Att döma av att våldet du har blivit utsatt för har orsakat dig frakturer i foten samt skador på huvudet och därför är av allvarligare art kan innebära att gärningen eventuellt kan klassas som en grov misshandel (BrB 3 kap. 6 §).

Nödvärn

Du skriver i din fråga att personen hävdar att ni hoppade på henne. Jag tolkar detta som att hon menar att hon agerade i självförsvar. Det är inte brottsligt att försvara sig när man blir utsatt för ett angrepp. I rättsliga termer kallas den här ansvarsfriheten från en annars brottslig gärning för nödvärn (BrB 24 kap. 1 §). Hur mycket våld som är tillåtet att använda beror på det enskilda fallet. Utifrån det du beskriver i din fråga, att din vän och du endast har ifrågasatt personens aggressiva beteende, bör det vara uteslutet att personen ska kunna hävda sådan ansvarsfrihet på grund av nödvärn.

Mitt råd är att du och din vän snarast polisanmäler händelsen. Det underlättar oftast i brottsutredningen om du gör en tidig anmälan, för att bevisning ska kunna säkras och händelsen är färsk i minnet hos såväl dig och din vän, som hos eventuella vittnen. Kom ihåg att det är polisens och åklagarens uppgift att utreda brottet vidare.

Om du önskar att prata med någon om händelsen du blivit utsatt för finns det möjlighet att vända dig exempelvis till brottsofferjouren, som du kan kontakta på telefon. Läs gärna mer på Brottsoffermyndighetens hemsida om de andra alternativ som du kan vända dig till för stöd i din situation.

Jag vill önska dig lycka till, och krya på dig.

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (330)
2019-12-04 Kan man få fängelse för förberedelse till misshandel?
2019-12-02 Kört på någon och smitning.
2019-11-27 Jag undrar vart gränsen mellan grov misshandel och försök till mord går?
2019-11-26 Vad är det som avgör om ett mord har begåtts?

Alla besvarade frågor (75315)