FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott03/09/2018

Vad kan jag göra när någon polisanmäler mig falskt för att bråka?

Min frus x och han flickvän har polisanmält mig och även blandat in socialtjänsten baserat på falska grunder.

Detta har bidrag till diverse problem i mitt ena företag, samt att han fått socialtjänsten att begära ut straffregister baserat på deras osanning - jag har inget i straffregistret så den saken bekymrar mig inte.

Men när min konfronterar honom om då säger han att han gjort dessa anmälningar för att sätta mig på plats.

Jag tänkte nu gå vidare med en civilrättslig stämning mot de.

Är detta en process som ni kan bistå med är det ens lönt att stämma de civilrättsligt i detta fall ?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig att redogöra för de brott som faktiskt kan vara aktuella och som du kan polisanmäla din frus ex och hans flickvän för. Avslutningsvis kommer jag även att kort besvara din fråga om en civilrättslig stämning.

Att falskeligen anmäla någon kan vara ett brott som är straffbart

De brott som kan vara aktuella i ditt fall är falsk angivelse (15 kap. 6 § Brottsbalken, BrB) och falsk tillvitelse (15 kap. 7 § BrB).

Falsk angivelse innebär att man anmäler någon som är oskyldig för att ha begått ett brott. Det handlar i regel om att det görs en anmälan hos polisen, men kan även handla om andra myndigheter. Syftet ska vara att anmälan ska leda till åtal och att det är gärningsmannen som tar initiativ till anmälan. För att falsk angivelse ska aktualiseras krävs att det är en någorlunda allvarlig anklagelse och det ska finnas en risk att någon faktiskt tror på vad vederbörande säger och att allmän åklagare kan väcka åtal för det.

Kraven för falsk tillvitelse är i princip desamma som för falsk angivelse. Skillnaden är att angivelsen inte är avsedd att leda till åtal utan bara att bli besvärande för den utpekade. Falsk tillvitelse är ett brott som brukar kunna vara aktuellt just vid trakasserier. I ditt fall, utan att ha någon djupare bakgrund, får jag uppfattningen att din frus ex och hans flickvän polisanmäler dig främst för att göra det besvärligt för dig. Det är därmed möjligt att falsk tillvitelse kan vara aktuellt.

Båda brotten stadgar ett straff om upp till två års fängelse, om brottet är ringa böter eller fängelse i högst sex månader (15 kap. 6-7 § BrB).

Är det lönt att stämma dem civilrättsligt?

I ett straffrättsligt mål (om du polisanmäler enligt ovan) är det åklagaren som har bevisbördan och ska bevisa att det är ställt utom rimligt tvivel att de begått brottet och haft uppsåt. I en civilrättslig tvist är beviskravet något lägre (dock fortfarande högt). I den civilrättsliga tvisten är det du som har hela bevisbördan för det du påstår och om du förlorar ett civilrättsligt mål kan det bli kostsamt. Du kan bland annat bli skyldig att stå för motpartens rättegångskostnader vid en förlust.

Som kan förstås är det viktigt att man överväger hur bevisläget ser ut och om det är möjligt att nå framgång med en civilrättslig stämning innan man påbörjar en sådan. Tyvärr går det inte att göra den bedömningen i ditt fall utan mer bakgrundsinformation och en djupare analys av vad som skett. Jag kan varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline. Juristen kan dels undersöka ditt ärende, dels företräda dig om ni kommer fram till att en civilrättslig stämning är något som kan ge framgång. Mötet med våra jurister kan ske i våra lokaler, men även per e-post, Skype eller telefon, det som passar dig bäst!

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo