Vad händer om barnet visar sig vara mitt efter ett faderskapstest?

2020-01-23 i Barnrätt
FRÅGA
Har en kvinna som jag inte vet vem det är som påstår sig ha ett barn som tillhör mig.Hon har skrivit att hon inte vill kräva mig på någonting osv. Ungen är 1 år.Men hon vill se om jag är far till barnet pga. Sjukdomar osv.Är skeptisk till det hela då jag inte minns denna kvinna men hon påstår att hon är säker på att jag är far. Och att vi då ska ha haft sex på en fest. Sen ska hon då bestämt sig för att behålla barnet, medvetet inte meddelat mig under hela graviditeten och nu då bestämt sig för att berätta.Tycker det hela är bisarrt.Nu ska då faderskapstest tas och jag är ju verkligen inte pappamaterial. Jag undrar först om man får göra såhär? Är ju otroligt sjukt och orättvist att inte meddela mig när hon då blir gravid först och främst.Sen har hon skrivit att jag inte behöver ha kontakt eller vårdnad och att om inte heller vill kräva mig på underhållsbidrag.Men hur går sånt till? Det bestämmer väl inte hon och det är ju bara ord?Om nu ungen skulle vara min. Vad händer då? Är ju inte i fas att bli farsa och bor halva Sverige ifrån ungen.
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har tolkat din fråga som att den innehåller två delfrågor. Den första frågan är om du måste ta faderskapstest trots att mamman till barnet undanhållit graviditeten och barnet för dig. Din andra fråga är vilka skyldigheter som inträder om det visar sig att du faktiskt är biologisk pappa till barnet.

Måste du göra faderskapstest?

Enligt svensk lag har ett barn rätt till att få veta vilka dess föräldrar är. Socialnämnden i barnets kommun utreder frågor om faderskap eftersom de har en skyldighet att arbeta för att faderskapet fastställs och att barnet får reda på vem dess pappa är.

Reglerna om detta finns i föräldrabalken (FB) 2 kap. 1 och 2 §.

De män som under socialnämndens utredning framstår som potentiella pappor ska genomgå ett faderskapstest. Vid ett sådant jämför man blodprover från dig, mamman och barnet för att se om det finns någon genetisk koppling (2 kap. 6 § FB).

Om det visar sig att du är den biologiska pappan kan domstolen fastställa faderskapet genom dom. Om man inte med säkerhet kan fastställa att du är pappa får du möjlighet att bekräfta faderskapet, men måste alltså inte. Socialnämnden får bara lägga ner utredningen av faderskapet om:

1. Det under utredningen framstår som omöjligt att få in tillräckliga uppgifter för att kunna bedöma vem som är pappa

2. Det utifrån omständigheterna framstår som meningslöst att få faderskapet fastställt av domstol

3. Barnet har adopterats bort av modern i enlighet med reglerna för adoption

4. Det utifrån omständigheterna visar sig att det bara skulle vara till skada för barnet att utredningen fortsatte eller att utredningen skulle utsätta modern för sådana psykiska påfrestningar att hennes hälsa är i fara

(2 kap. 7 § 1 FB).

Som sagt är reglerna till för barnets bästa eftersom de i de allra flesta fall anses vara till fördel för barnet att veta vem dess föräldrar är.

Vad har du för skyldigheter som förälder?

Om det efter faderskapstestet visar sig att du är den biologiska pappan betyder inte detta att du måste eller ska vara vårdnadshavare för barnet. Eftersom det inte under barnets första levnadsår har fastställts någon fader står barnet sannolikt under endast mammans vårdnad. Om du själv känner att du inte är en lämplig pappa i den situation du är i och inte har förutsättningarna att ta hand om ett barn kan barnet fortsätta stå under endast mammans vårdnad. Däremot har man som förälder alltid en underhållsskyldighet som innebär att barnet har rätt till underhåll i form av ett ekonomiskt bidrag fram till dess att barnet fyller 18 år. Den kan man som du misstänker inte avtala bort men om mamman inte kräver dig på det är du heller inte skyldig att betala något. Om faderskapstestet visar att du är biologisk pappa till barnet kan du alltså bli underhållsskyldig, men bara om mamman kräver det (7 kap. 1 och 2 § FB).

Jag hoppas att mitt svar besvarat dina frågor och att det löser sig till det bästa för dig!

Vänligen

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?