Vad händer med vårdnaden och umgänget om en förälder flyttar utomlands?

2019-12-31 i Barnrätt
FRÅGA
Om jag har delad vårdnad med mamman till mina barn som nu bestämt sig för att hon vill flytta utomlands och att jag ska anpassa mig efter henne och ha ansvaret för vår dotter med undantag när hon kommer hem till Sverige då vill hon ha möjligheten att ha henne. Det kan vara månadsvis eller halvårsvis enligt henne, jag själv anser att detta inte är att se till vår dotters bästa utan att hon bara tänker på sig själv. Vår dotter behöver en mamma och pappa, vi har varannan vecka och jag tycker att det är så här det ska fortsätta vara för vår dotters skull. Hon vägrar lyssna på mig och säger att jag är egoistisk som hindrar henne att flytta medans jag anser att har man satt ett barn till världen så har man ett visst ansvar och det är att se till barnets bästa. Nu "hotar" hon mig med att hon ska ansöka om ensam vårdnad och ta med barnet om jag inte gör som hon säger. Vad kan jag göra? Jag älskar min dotter och vill såklart i den bästa världen ha henne på heltid men hon har rätt att ha båda sina föräldrar, inte att jag som pappa i detta fall ska ha allt ansvar och så får mamma komma hem nångång här och där och då umgås med henne. Om vi kommit överens om att ha varannan vecka sedan vi separerade för 4 år sen (dottern är 7 år idag) har jag någon "rätt" att kräva att det är så det ska fortsätta vara framöver?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör vårdnad och umgänge. Frågan regleras i föräldrabalken, hädanefter FB. Jag kommer börja med att gå igenom lagstiftningen på området för att sedan applicera den på ditt fall.

Vårdnaden

Huvudregeln efter en äktenskapsskillnad är att föräldrarna även fortsättningsvis ska ha gemensam vårdnad, se 6 kap. 3 § 2st FB. Vill någon av föräldrarna få en ändring i vårdnaden kan domstolen besluta om vårdnaden ska fortsätta vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna, se 6 kap. 5 § FB. Barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut som rör vårdnaden, se 6 kap. 2 a FB.

En princip man tar hänsyn till vid vårdnadsfrågor kallas kontinuitetsprincipen. Den tar sikte på att inte bryta barnet från barnets invanda miljö. Med barnets invanda miljö menas den plats där barnet har sitt boende, skola, fritidsaktiviteter, kompisar osv. En annan princip man tar hänsyn till är umgängesprincipen. Umgängesprincipen går i korthet ut på att vårdnaden ska ges till den som kan främja ett umgänge med båda föräldrarna. Vårdnaden ska inte heller vara gemensam om föräldrarna har svårt att komma överens och det föreligger så pass svåra samarbetssvårigheter att det kan anses påverka barnet negativt.

Umgänge

Barnet har som huvudregel rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Bor barnet med en förälder har den föräldern ett ansvar för att se till att ett umgänge med den andre föräldern underlättas, se 6 kap. 15 § FB. Man kan dock inte tvinga en förälder att umgås med barnet mot förälderns vilja, så kallat umgängesvägran. Det går inte heller att tvinga en förälder att träffa barnet ett visst antal gånger i månaden eller under en viss tidsperiod.

Situationen i ditt fall

Det finns ingenting som talar för att du skulle förlora vårdnaden om mamman flyttar utomlands. Tvärtom pekar det för att du vid en vårdnadstvist har en god möjlighet att få ensam vårdnad, detta baseras på att barnet har sin invanda miljö här och att du utefter informationen jag har fått verkar ha en större vilja att barnet ska få ha en god kontakt med båda sina föräldrar.Flyttar mamman utomlands kan du inte vid umgängesvägran tvinga henne att fysiskt träffa barnet ett visst antal gånger eller under en viss period. Däremot kan barnet ha kontakt med mamman på annat sätt än genom fysiska träffar, till exempel via telefon eller Skype. Detta förutsatt att det ses förenligt med barnets bästa. Kan ni inte komma överens om hur umgänget ska se ut krävs det att du går till domstol för att få umgänget fastställt.

Om du vill komma i kontakt med en av våra jurister för att hjälpa dig vidare är du välkommen att kontakta oss antingen via hemsidan https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1519)
2020-09-21 Kan man anmäla socialtjänsten för att ha skrämt ett barn?
2020-09-20 Skyldigheter och rättigheter - oönskad graviditet
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?
2020-09-12 Vilken förälder ska ansvara för skjuts till och från umgänget?

Alla besvarade frågor (84285)