FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/03/2018

Vad händer med bostadsrätt vid skilsmässa och dödsfall när båda makarna inte äger den?

Vi är ett gift par med två barn under 18 år och ägger ett gemensamt bostadsrätt. Manen vill ta över min del av bostadsrätten så han bli ensam ägare till bostaden. Vi skall fortfarande vara gifta och bo tillsamans. Vad har jag för rättigheter om det bli skillsmässa eller han avlider?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bostadsrätten i skilsmässa
Vad som händer med bostadsrätten vid en eventuell skilsmässa mellan er regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Där sägs att om ni inte har gjort bostadsrätten till enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB) genom ett äktenskapsförord så kommer den att ingå i en framtida bodelning mellan er, även om din make äger den (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB). Det betyder att den kommer att ingå i en likadelning mellan er. Är den enskild egendom genom ett äktenskapsförord så kommer den inte att ingå i en likadelning (10 kap. 3 § ÄktB). Du har även rätt att få bostadsrätten på din lott även om det är han som äger den, det krävs dock att du har råd att betala för den och att det är du som är i störst behov av den. Det är du exempelvis om du behöver bo kvar där med barnen (10 kap. 8 § ÄktB).

Bostadsrätten vid dödsfall
Vad som händer med bostadsrätten vid ett eventuellt dödsfall regleras i ärvdabalken (ÄB). Där sägs att om barnen är gemensamma så ärver du som maka era barns lott med fri förfoganderätt (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB). Det betyder att du ärver bostadsrätten och har rätt att göra vad du vill med den i livet, men att du inte får förordna den till någon annan än dina barn i ett testamente. Om barnen inte är gemensamma har emellertid barnen rätt att ärva före dig (3 kap. 1 § ÄB). Det betyder att du inte får ärva bostadsrätten, åtminstone om barnen inte går med på det. Det finns dock en undantagsregel i 3 kap. 1 § 2 st. ÄB, denna säger att du har rätt att få minst fyra prisbasbelopp (under 2018 är det 182 000 kr) genom bodelning och arv sammanräknat. Troligen uppgår bostadsrätten till ett högre värde än så, men denna regel kan åtminstone medföra att barnen behöver "köpa ut" dig upp till det lagstadgade beloppet. Tänk dock på att det är allt du får genom både bodelning och arv som ska räknas in i beloppet; om du exempelvis får behålla möbler eller annat gemensamt bohag som ni haft i livet så ska detta räknas in i beloppet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och har du några ytterligare funderingar så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss igen!

Många vänliga hälsningar,

Josefin TjernellRådgivare
Hittade du inte det du sökte?