Vad gäller vid köp av en begagnad bil?

2021-04-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej, jag har en fråga om att reklamera en bil. Jag köpte en byggnad bil för ett par månader sedan, nu har jag märkt att den drar olja. Bilhandlare har försökt en gång att reparera den, men felet kvarstår. Jag har hävdat att jag vill reklamera den och skickat påminnelse. Kan de neka mig reklamationen? Hur skall jag gå till väga om de vägrar. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

I ditt fall tolkar jag det som att du köpt den aktuella bilen i egenskap av konsument från en näringsidkare. När det finns ett scenario med en konsument och en näringsidkare blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig. Denna ger ett lite starkare skydd till konsumenten (köparen).

Vad räknas som ett fel?

För att du ska ha möjlighet att reklamera varan behöver ett fel föreligga. Det första du bör kolla på är om ni skrev ned något specifikt i köpeavtalet, om så är fallet så gäller det. Om det inte följer av avtalet, är varan felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet samt om den inte överensstämmer med den beskrivning som säljaren har lämnat. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta vid köpet. Vad man kan förvänta sig påverkas bland annat av bilens pris, ålder och körsträcka, KköpL 16 §.

Om bilen sålts i "befintligt skick" ska varan anses felaktig om den är i sämre skick än kunden med hänsyn till varans pris samt övriga omständigheter kunde förutsätta 17 § KköpL.

Vem har bevisbördan?

I det fall felet på varan upptäcks efter köpet, är det säljaren som ansvarar för felet om det går att bevisa att felet fanns redan innan köptillfället 20 § KköpL. Uppstår felet inom sex månader från köpet anses felet alltid ha funnits vid köptillfället. I en sådan situation är det säljaren som har bevisbördan för att felet inte låg 20 a § KköpL.

Har reklamationen skett i tid?

Konsumenten får däremot inte åberopa att varan är felaktig om denne inte reklamerar felet inom skälig tid genom att meddela säljaren. Reklamation som sker inom två månader efter att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Reklamerar köparen inte inom tre år från att denne tagit emot varan, förloras rätten att åberopa felet 23 § KköpL.

Vad som gäller i din situation

Det är svårt att göra en bedömning i det enskilda fallet eftersom mycket beror på vad som avtalats mellan dig och säljaren. Jag föreslår därför att du börjar med att kika igenom avtalet. Finns inget avtalat kring reklamationen föreslår jag att du kontaktar bilhandlaren för att nå en lösning. Skulle bilhandlaren säga nej till kraven kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan avgöra tvisten.

Hoppas du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1293)
2021-10-15 Kan jag komma ifrån köpet när leveransen fördröjs?
2021-10-11 Går det att reklamera en felaktigt sydd brudklänning?
2021-10-06 Skälig tid för avhjälpande vid köp av vara i annat EU-land?
2021-09-30 Avtalsbrott vid köp av körlektioner

Alla besvarade frågor (96402)