Vad gäller vid köp av en begagnad bil?

Hej, jag har en fråga om att reklamera en bil. Jag köpte en byggnad bil för ett par månader sedan, nu har jag märkt att den drar olja. Bilhandlare har försökt en gång att reparera den, men felet kvarstår. Jag har hävdat att jag vill reklamera den och skickat påminnelse. Kan de neka mig reklamationen? Hur skall jag gå till väga om de vägrar. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

I ditt fall tolkar jag det som att du köpt den aktuella bilen i egenskap av konsument från en näringsidkare. När det finns ett scenario med en konsument och en näringsidkare blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig. Denna ger ett lite starkare skydd till konsumenten (köparen).

Vad räknas som ett fel?

För att du ska ha möjlighet att reklamera varan behöver ett fel föreligga. Det första du bör kolla på är om ni skrev ned något specifikt i köpeavtalet, om så är fallet så gäller det. Om det inte följer av avtalet, är varan felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet samt om den inte överensstämmer med den beskrivning som säljaren har lämnat. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta vid köpet. Vad man kan förvänta sig påverkas bland annat av bilens pris, ålder och körsträcka, KköpL 16 §.

Om bilen sålts i "befintligt skick" ska varan anses felaktig om den är i sämre skick än kunden med hänsyn till varans pris samt övriga omständigheter kunde förutsätta 17 § KköpL.

Vem har bevisbördan?

I det fall felet på varan upptäcks efter köpet, är det säljaren som ansvarar för felet om det går att bevisa att felet fanns redan innan köptillfället 20 § KköpL. Uppstår felet inom sex månader från köpet anses felet alltid ha funnits vid köptillfället. I en sådan situation är det säljaren som har bevisbördan för att felet inte låg 20 a § KköpL.

Har reklamationen skett i tid?

Konsumenten får däremot inte åberopa att varan är felaktig om denne inte reklamerar felet inom skälig tid genom att meddela säljaren. Reklamation som sker inom två månader efter att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Reklamerar köparen inte inom tre år från att denne tagit emot varan, förloras rätten att åberopa felet 23 § KköpL.

Vad som gäller i din situation

Det är svårt att göra en bedömning i det enskilda fallet eftersom mycket beror på vad som avtalats mellan dig och säljaren. Jag föreslår därför att du börjar med att kika igenom avtalet. Finns inget avtalat kring reklamationen föreslår jag att du kontaktar bilhandlaren för att nå en lösning. Skulle bilhandlaren säga nej till kraven kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan avgöra tvisten.

Hoppas du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Sara DjogicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”