Vad gäller om hyresvärden försöker säga upp hyresavtal utan relevant anledning?

2019-09-15 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej. Jag och min man hyr ett hus privat. 30 juli kom ägaren och hans son och sa upp hyreskontraktet. Pga att dom sa att att sonen med fru skulle flytta in. En vecka senare kom hyresvärden och frågade om vi ville bo kvar pga att sonen inte skulle flytta in. Jag svarade ett par dagar senare att vi ville bo kvar. Då hävdar hyresvärden att han vill att vi flyttar pga att min man inte är svensk att sådana inte är att lita på. Att han är rädd för honom. Min man har aldrig gjort något. Vi har aldrig gjort något som gör att han kan vräka oss. Vi sköter huset enligt avtalet med trädgprd mm. Nu säger han att han ska hyra ut huset till andra och vill visa. Bostadsbristen är stor och att få tag i annat boende är svårt. Har han verkligen rätt att säga upp oss utan grunder. För att hyra ut igen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?
Jag tolkar frågan som att hyresvärd önskar säga upp hyresavtal i förtid utan relevanta grunder.

Utredning
I hyreslagen (12 kap jordabalken, JB) regleras vad som gäller avseende uthyrning av hus och delar av hus (12 kap. 1 § 1 st JB).

Den avtalsrättsliga utgångspunkten är att båda avtalsparterna är bundna under hela avtalstiden. Hyresvärden kan alltså inte säga upp avtalet till en tidigare dag än hyrestidens utgång. Undantag medges vid allvarliga avtalsbrott från hyresgästens sida. I så fall kan hyresavtalet sägas upp i förtid (12 kap. 42-44 § JB). Avtalet upphör enligt hyreslagen att gälla på bestämd tid vid avtalstidens slut, såvida inte annat avtalats, det vill säga om avtalet skulle innehålla en förlängningsklausul.

Hyreslagen är tvingande till hyresgästens fördel. Alltså bortser man ifrån avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen (12 kap. 1 § 5 st JB). Uppsägningstiderna som anges i hyreslagen avser hur lång tid före hyresperioden löper ut som hyresvärden respektive hyresgästen måste säga upp kontraktet. Detta med anledning för att tidsbestämt avtal omvandlas till otidsbestämt hyresavtal om inte hyresvärden anmodar hyresgästen att flytta (12 kap. 3 § 2 p JB). Uppsägningstiden för ett hyresavtal är normalt 3 månader. Uppsägningstiden är en vecka om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader. Uppsägningstiden är istället tre månader om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet. Om ett hyresavtal anger att uppsägningstiden är kortare än den uppsägningstid som anges i hyreslagen är denna uppsägningstid har hyresgästen rätt till denna kortare uppsägningstid när hyresgästen säger upp avtalet men kan kräva den maximala uppsägningstiden enligt hyreslagen då hyresvärden säger upp avtalet. Notera att uppsägningen från hyresvärden skall vara skriftlig om ni som är hyresgästen hyrt bostaden under längre tid än 3 månader (12 kap 8 § 1-2 stycket JB). Notera att dessa uppsägningstiderna endast avser tidpunkterna då tidsbestämda hyresavtal behöver sägas upp för att inte förlängas och så småningom omvandlas till ett otidsbestämt hyresavtal. Det går alltså inte att säga upp det tidsbestämda hyreskontraktet före det att hyresperioden löpt ut.

Sammanfattningsvis, hyreslagen (12 kap. JB) är skyddande lagstiftning till förmån för er som är hyresgäster vilket innebär att ni inte är bundna av eventuella avtalsvillkor som är till er nackdel. Då hyreslagen är aktuellt i ert fall upphör hyreskontrakten när avtalad hyresperiod löpt ut. Hyresvärden kan alltså inte säga upp ert hyreskontrakt såvida ni inte omfattas av undantagen som stadgas i 12 kap. 42-44 JB.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1254)
2019-12-11 Hur lång är uppsägningstiden av hyreskontrakt?
2019-12-11 Vilken uppsägningstid gäller vid ett hyresavtal som är tills vidare?
2019-12-07 Måste jag betala hyra under uppsägningstiden när min sambo ska bo kvar i lägenheten?
2019-12-03 Kan avtal om privatuthyrning av bostad sägas upp i förtid?

Alla besvarade frågor (75516)