Vad gäller när en anställd säger upp sig?

FRÅGA
Hej. Jag vill nya jobb och har uppsägningstid på 3 månader. Dock informerade aldrig min arbetsgivare mig om det. Vet inte heller inte han är tvungen. Min arbetsgivare har inget kollektivavtal heller och gör lite som han vill du är är ägare för företaget också. Men jag vill veta om jag säger upp mig, måste kag komma under uppsägningstiden? Eller kan jag skota i att gå dit. Vad kan arbetsgivaren göra? Han har även en som jobbar svart, kan jag hota med att berätta det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din arbetsgivare måste upplysa om uppsägningstiden

I din situation är det lagen om anställningsskydd som är tillämplig. Din arbetsgivare hade en skyldighet att upplysa dig om uppsägningstiden inom en månad från att du började arbeta (6 c § lag om anställningsskydd). Som arbetstagare har du alltid en uppsägningstid på en månad, din arbetsgivare har alltså fel när han säger att du har en uppsägningstid på tre månader (se 11 § lag om anställningsskydd).

Ja du har en skyldighet att arbeta under uppsägningstiden

Du har en skyldighet att arbeta under den månad som uppsägningstiden löper. Om du inte följer detta kan du bli skadeståndsskyldig (38 § lag om anställningsskydd). Jag skulle inte rekommendera att du hotar din arbetsgivare, detta skulle kunna ses som olaga tvång (4 kap. 4 § brottsbalken).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Veronica Borg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1261)
2019-05-20 När anses jag som arbetstagare bedriva olovlig konkurrerande verksamhet?
2019-05-19 Kan arbetsgivare ändra mina arbetsuppgifter hur som helst?
2019-05-16 Uppsägningstid vid provanställning
2019-05-15 Säga upp sig från vikariat i förtid

Alla besvarade frågor (69126)