FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 01/08/2011

Uppsägningstid då en arbetstagare säger upp sig

Hej, Vi har en anställd som har sagt upp sig själv och i anställningsavtalet står det: "För denna tillsvidareanställning gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader eller efter två års anställning sådan längre uppsägningstid som gäller för Bolaget enligt lagen om anställningsskydd" Hon har varit anställd i 6,5 år. Kan vi gå på LAS och ha en uppsägningstid på 4 månader? Vi har inget kollektivavtal.

Lawline svarar

Hej! Uppsägningstidens längd regleras i 11 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). I den nämnda bestämmelsens första stycke stadgas att för såväl arbetstagare som arbetsgivare gäller en uppsägningstid på minst en månad. Av andra stycket i samma bestämmelse framgår att arbetstagare kan ha rätt till längre uppsägningstid än en månad. 11 § LAS är semidispositiv. Med detta menas att avsteg från bestämmelsen kan göras genom ett kollektivavtal i enlighet med 2 § fjärde stycket LAS. Ni skriver att det ej finns något kollektivavtal på arbetsplatsen och då är det LAS:s bestämmelser eller ett eventuellt personligt avtal som reglerar hur lång uppsägningstiden ska vara. Enligt 11 § LAS kan en arbetstagare som säger upp sig själv inte åläggas en längre uppsägningstid än en månad. Ett avtal som upphäver eller inskränker en arbetstagares rättigheter enligt LAS är ogiltigt, vilket följer av 2 § andra stycket LAS. Ett personligt avtal mellan en arbetstagare och en arbetsgivare måste för arbetstagaren vara förmånligare än vad lagen stipulerar för att vara gällande, då LAS är tvingande till förmån för arbetstagare. Givetvis kan en arbetstagare gå med på att en längre uppsägningstid ska gälla, om det från arbetstagarens synvinkel är mer förmånligt för denne. Enligt 11 § LAS har en arbetstagare rätt till fyra månaders uppsägningstid om denne har varit anställd hos företaget i mer än sex år men mindre än åtta år. Ni kan således gå efter lagen i detta fall om det avtalade vid tidpunkten för avtalets ingående var mer förmånligare för arbetstagaren. Länk till LAS: https://lagen.nu/1982:80 Med vänliga hälsningar
Emelie GärdeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000