Vad gäller avseende uppsägning av andrahandskontrakt?

2019-09-14 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej, Jag har skrivit på ett andrahandskontrakt på en hyreslägenhet på en period av sex månader och i kontraktet är den tiden uppskriven, men det står inget om uppsägningsstiden. Kan jag säga upp det och ha en månads uppsägningstid då eller är det tre månader som gäller? Jag har bott i lägenheten sedan 1/6 och kontraktet var tillochmed den 1/12. Han som hyr ut påstår nu att jag måste betala honom tills den 1/12. Fast om jag säger upp kontraktet nu borde det inte vara i månadsskiftet oktober/november jag är fri från betalning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?
Frågan avser uppsägningstid vid uppsägning av andrahandskontrakt. Det innebär att du och din hyresvärd har ingått ett avtal om hyra av en bostad som uthyraren inte själv äger utan innehar ett förstahandskontrakt. Jag tolkar frågan som att det gäller uppsägning i förtid, dvs. att du som är hyresgäst avser säga upp avtalet innan hyreskontraktet löper ut.

Vid uthyrning av hyresrätter gäller hyreslagen (12 kap jordabalken, JB).

Utredning
Den avtalsrättsliga utgångspunkten är att både du som är hyresgäst samt din hyresvärd är bundna under hela avtalstiden. Hyresavtal med bestämt tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats (12 kap. 3 § JB). I vissa fall finns det en klausul i hyresavtalet som anger en viss uppsägningstid. En sådan klausul är giltig enbart i det fallet om klausulen är till fördel för hyresgästen och förmånligare än vad som stadgas i lag. Anledningen till detta är att hyreslagen är tvingande till hyresgästens fördel. Alltså bortser man ifrån avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen (12 kap. 1 § 5 st JB). Av din fråga framgår att det inte anges något om uppsägningstid i hyresavtalet. Därför återstår det att se vad lagen säger i fråga om uppsägningstid.

Av hyreslagen följer att hyresgästen till en bostadslägenhet alltid har rätt att säga upp hyreskontraktet vid månadsskiftet som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen (12 kap. 5 § 1 st JB). Denna regel är tvingande och innebär att man som hyresgäst alltid har rätt till en tre månaders uppsägningstid. Rätten gäller oberoende av hur lång hyrestid avtalet löper på och det finns inga undantag till regeln. På hyresnämndens hemsida finns bra information angående detta och länk hittar du HÄR.

En uppsägning ska vara skriftlig då hyresförhållandet varat längre än 3 månader i följd vid tidpunkten då uppsägningen sker. Uppsägningen får dock, utom i vissa fall, vara muntligt. Men då ska hyresvärden lämna ett skriftligt erkännande av uppsägningen (12 kap. 8 § JB). Notera att uppsägningen bör göras skriftligen vilket är fördelaktigt ur bevishänseende om hyresvärden i framtiden skulle motsätta sig att uppsägningen gjorts. Det ska framgå vem som gör uppsägningen, vem den riktas till och vilken lägenhet som sägs upp. När uppsägning har gjorts kan du räkna med att behöva betala hyra tiden fram tills dess att uppsägningstiden löpt ut.

Hyresgästföreningen har skrivit en användbar lista med punkter som är bra att tänka på vid uppsägning av hyreskontrakt. Listan/informationen hittar du HÄR.

Sammanfattningsvis, har du rätt att säga upp ditt andrahandskontrakt i förtid med 3 månaders uppsägningstid om ni inte avtalat om kortare uppsägningstid.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1387)
2020-08-05 Är muntligt ingångna bostadshyresavtal giltiga? Och vad gäller vid en avhysning?
2020-08-03 Hyresgäst ansvar och grund för uppsägning.
2020-08-02 Är jag bunden av mitt lokalhyreskontrakt trots ägarbytet?
2020-08-02 Kan jag säga upp min lokalhyra genom rekommenderat brev?

Alla besvarade frågor (82649)