FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt17/11/2019

Vad gäller angående umgängesrätt mellan mig och barnen?

Om jag inte har vårdnaden över mina barn och det är svårt att komma överens med vårdnadshavaren men jag har inte fått träffa mina barn på 2 månader. Vad gäller angående umgängesrätt mellan mig och barnen? Mina barn är 7 och 2?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Det låter som att du har hamnat i en jobbig situation, vilket jag beklagar. Förhoppningsvis kommer mitt svar att vara dig till hjälp.

Jag kommer att hänvisa till föräldrabalken (FB), som innehåller regler om umgänge mellan barn och deras föräldrar. Jag kommer också att hänvisa till socialtjänstlagen (SoL).


Dina barn har rätt till umgänge med dig

Dina barn har rätt till umgänge med dig, eftersom du inte bor tillsammans med dem (6 kap. 15 § första stycket FB). Rätten till umgänge tillfaller alltså dina barn, men inte dig.

Vad beror då detta på? Jo, i alla ärenden som rör dina barn gäller principen om barnets bästa. Den ska vara avgörande för alla beslut som rör dem (6 kap. 2 a § första stycket FB).

Principen innebär helt enkelt att dina barns bästa ska gå före allt annat, till exempel i frågor om umgänge mellan er. Din önskan om att få träffa dem är därför underordnad vad som anses vara deras bästa. Deras behov av en god kontakt med dig är dock en viktig utgångspunkt vid bedömningen av vad som är bäst för dem (6 kap. 2 a § andra stycket, andra punkten FB).


Ni kan få hjälp med samarbetssamtal

Du och vårdnadshavaren har ett gemensamt ansvar för att dina barn får möjlighet till kontakt med dig (6 kap. 15 § andra stycket FB). Eftersom ni har svårt att komma överens tror jag att ni skulle vinna på att ta hjälp utifrån.

Kommunen kan erbjuda er samarbetssamtal, där ni kan få hjälp att försöka komma överens om barnens umgänge med dig (5 kap. 3 § första stycket, första punkten SoL och 6 kap. 18 § FB). Samtalen är frivilliga, kostnadsfria och skyddade av sekretess.

Tanken är att samarbetssamtalen ska leda till att du och vårdnadshavaren kan avtala om ditt umgänge med barnen (5 kap. 3 § första stycket, andra punkten SoL och 6 kap. 17 a § första stycket FB). Ett sådant avtal blir giltigt först om socialnämnden godkänner det, vilket förutsätter att det anses överensstämma med barnens bästa (6 kap. 15 a § tredje stycket FB). Det är socialnämnden där barnen är folkbokförda som ska godkänna avtalet (6 kap. 17 a § andra stycket FB).


Du kan väcka talan om umgänge i tingsrätten

Som ett alternativ kan du väcka talan om umgänge i tingsrätten där barnen är folkbokförda (6 kap. 15 a § första stycket och 6 kap. 17 § första stycket FB). Det är då domstolen som beslutar hur umgänget mellan dig och dina barn ska se ut. Som jag nämnde tidigare ska principen om barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB).

Det är viktigt att du vet att en domstolsprocess innebär kostnader. Domstolen kan även komma att hänvisa er till kommunens samarbetssamtal i första hand, om ni inte har haft sådana innan dess (6 kap. 18 § andra stycket FB). Det finns alltså goda skäl till att försöka med samarbetssamtal innan du tar saken till domstol.


Sammanfattning

Dina barn har rätt till umgänge med dig enligt lag. Du och barnens vårdnadshavare kan därför få hjälp att komma överens om umgänget genom samarbetssamtal. Du kan även väcka talan om umgänge med barnen i tingsrätten där de är folkbokförda.

I första hand vill jag råda dig att ta kontakt med familjerådgivningen i din kommun. Det finns ofta information om den på kommunens hemsida. Förhoppningsvis kan du och barnens vårdnadshavare då komma överens om umgänget utan att behöva gå till domstolen.

Om det blir aktuellt för dig att väcka talan kan du hitta rätt tingsrätt genom att söka på dina barns postnummer på Sveriges domstolars hemsida. Där finns det även information om hur det kan gå till i domstolen vid tvister om umgänge.

Lawline har en egen juristbyrå som kan hjälpa dig om du behöver mer ingående juridisk rådgivning. Vid intresse kan du boka en tid med våra jurister via hemsidan eller kontakta juristbyrån via mail på info@lawline.se.

Du är också alltid välkommen att skicka in en ny fråga eller ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”