Vad är skillnaden mellan bouppteckningsarvode och boutredningskostnad?

FRÅGA
Vad är skillnaden mellan bouppteckningsarvode och boutredningskostnad?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bouppteckningsarvode är det arvode som betalas ut till den jurist eller den byrå som hjälper till med bouppteckningen när någon avlidit. Bouppteckningen ska innehålla uppgifter om den avlidnes tillgångar och skulder samt vilka som är dödsbodelägare. Det är inte ett måste att ta hjälp av en jurist när en gör en bouppteckning, men det kan många gånger underlätta.

Boutredningskostnader inkluderar flera kostnader, däribland bouppteckningsarvodet. Men även kostnader som kan uppkomma i samband med arvskiftet och dödsboförvaltningen samt vissa begravningskostnader kan räknas med i boutredningskostnaderna. Boutredningskostnader betalas i regel med den avlidnes tillgångar. Boutredning är samlingsnamnet på samtliga rättsliga förehavanden som sker i samband med att någon avlidit.

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (813)
2020-05-30 Kan barnbarn bli arvlösa?
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel

Alla besvarade frågor (80630)