FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/03/2017

Utvisning som påföljd vid stöld

Hej! Min kille försökte ta en vara i en affär där värdet var lite mer än 2000kr. Han blev stoppad vid larmet och erkände direkt på plats och var redan då väldigt ångerfull och känner sig väldigt dålig nu då han verkligen inte är en sån person.

Nu har han fått hem ett brev där det står följande i början:

Du stäms till tingsrätten för att svara på åtalet i stämningsansökan och eventuella andra yrkanden som framställs i bifogade handlingar. (fanns inga bifogade handlingar i brevet)

Du kallas också till huvudförhandling i målet (sedan står det datum och tid).

- Men varför ska han till domstolen när han redan erkänt och vad menar dom exakt med brevet?

Sedan fick han PUT för inte så länge sedan och jag undrar om han kan utvisas på grund av detta? Alltså om stöld är ett tillräckligt skäl till det? Jag har läst att man kan bli utvisad men hur vanligt är det vid stöld om personen visar skuldkänslor, ånger och ej gjort något fel innan?

Sista frågorna är om hur vanligt det är att man måste visa upp brottsregister när man söker jobb och bostad?

Vi båda är jätteroliga nu för om han kan bli utvisad.. (ej EU land)

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Att en person visar ånger när hen blir påkommen vid försök till brott gör tyvärr inte att försöket ogjort. Stöld är brottsligt redan på försök stadiet. Dock kan hans ångerfyllda beteende påverka och göra straffet mildare. Brottet stöld finns i 8 kap 1 § Brottbalken, se här. Straffskalan på stöld är lägst böter och högst 2 års fängelse.

I rättsfallet NJA 1965 s. 398 har det slagits fast att ett tillgrepp av en vara i självbetjäningsbutik med kassaspärr är fullbordat först när kunden passerat spärren utan att uppvisa eller betala varan. I ett annat rättsfall RH 1998:101 - fastslogs att det var försök till stöld när personen stoppades vid larmbågarna.

Utlänningslagens bestämmelser om utvisning på grund av brott är till synes enkla och bygger på tre villkor: ej vara svensk medborgare, ha begått brott med högre straffvärde än böter och det ska finnas risk för fortsatt brottslighet eller ha begåtts ett särskilt allvarligt brott. Även personens anknytning till Sverige ska tas i beaktande. Detta innebär att domstolen ska beakta om personen har jobb, bostad, familj eller släkt i Sverige, liksom förmågan att tala svenska och hur länge den dömde vistats i landet.

Svaret på din fråga blir alltså att utvisning kan komma att aktualiseras under vissa förutsättningar. Jag har dock svårt att tro att en stöld på ett föremål som är värt 2000 kronor leder till något såpass strängt straff som utvisning. Straffet för stöld är fängelse högst 2 år men kan även stanna vid böter. Det torde i så fall finnas fler omständigheter som pekar på utvisning, exempelvis om personen i fråga haft ett brottsligt förflutet.

Angående dina sista frågor har det tyvärr blivit allt mer vanligt att arbetsgivare och hyresvärdar kräver att man uppvisar ett utdrag ur brottsregistret. År 2001 blev det obligatorisk med kontroller i polisens belastningsregister för personal inom barnomsorg och skola och därefter har det bara blivit allt mer vanligt på fler arbetsplatser. De branscher där detta är vanligast är framför allt transport, hushållsnära tjänster och bemanningsföretag som registerutdrag.

Hoppas jag svarade på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda RovaRådgivare