FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder20/03/2024

Hur ser straffskalan ut för ett bokföringsbrott av normalgraden?

Vad är straffet för bokföringsbrott normal grad? 1,5 års Saknad av bokföring.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om hur straffskalan ser ut för ett bokföringsbrott av normalgraden. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Regler om brott och straffskalor finns i brottsbalken (BrB).


Bokföringsbrottet förutsätter att man med uppsåt eller oaktsamhet åsidosatt sin bokföringsskyldighet som följer av bokföringslagen. Straffskalan för ett bokföringsbrott av normalgraden är fängelse i högst två år (11 kap. 5 § BrB). Vilket straff inom straffskalan som det faktiskt blir beror på omständigheterna vid brottet samt med hänsyn till eventuella förmildrande eller försvårande omständigheter (29 kap. 1 § BrB).


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo