FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder15/03/2024

Hur länge finns uppgift om samhällstjänst i belastningsregistret och påverkar ett överklagande gallringstiden?

Hej Jag blev 2021 dömd till grov rattfylla samt olovlig körning till 50 timmars samhällstjänst dessa brott hände 2019. 2022 blev jag dömd igen för olagahot, misshandel och en inbrottsstöld från 2020 samt 2021. De hände vid olika tillfällen men allt togs upp på samma rättegång. Straffet blev då, skadestånd samt skyddstillsyn med samhällstjänst alternativt 11 månaders fängelse. Valde då samhällstjänst samt skyddstillsyn. Den domen överklagades och nu 2024 har det ännu inte tagits upp. Har 2 frågor i detta. 1. Hur länge syns detta i mitt register? 2. När börjar tiden "ticka" från dommen som kom 2022 eller från tiden då tingsrätten antingen ändrar påföljden eller fastställer påföljden? / Extremt ångestfylld människa

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga på följande vis. Du blev 2021 dömd till 50 timmars samhällstjänst. 2022 blev du dömd till skyddstillsyn och samhällstjänst. Den senare domen har överklagats men inte tagits upp i högre rätt än. Du undrar nu hur länge dessa uppgifter kommer finnas kvar i belastningsregistret samt om ett överklagande påverkar gallringstiden. Eftersom du inte skriver något annat antar jag att du var över 18 år när brotten begicks.

Tillämplig lag för din situation är främst lagen om belastningsregister (LBR). 

Vad innebär ett belastningsregister?

I samband med att en person blir dömd för ett brott kommer brottet och dess påföljd föras in ett så kallat belastningsregister. Belastningsregistret innehåller bland annat domar, beslut, strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot (3 § LBR).

Uppgifterna i ett belastningsregister gallras (dvs. tas bort) efter en viss tid. Hur lång tid en uppgift finns kvar i ens belastningsregister beror på vilken påföljd man har fått (17 § LBR) och därmed inte vilket brott man begått.

Hur länge kommer dina två domar finnas kvar i belastningsregistret?

Inledningsvis vill jag belysa att samhällstjänst inte är en självständig påföljd, utan kombineras alltid med antingen villkorlig dom eller skyddstillsyn. Både villkorlig dom och skyddstillsyn gallras 10 år efter domen eller beslutet (17 § 4p. LBR). 

Ett undantag finns dock i 18 § LBR, som säger att "om det före utgången av den tid som anges i 17 § har gjorts en ny anteckning som avser samma person, ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. Detta ska dock inte gälla om den nya anteckningen avser penningböter."

Om vi börjar med det första brottet som du dömdes för 2021. Eftersom straffet blev samhällstjänst (kombinerat med antingen villkorlig dom eller skyddstillsyn), gallras detta från belastningsregistret 10 år efter domen. Undantagsvis om en ny anteckning om ett nytt brott har förts in i belastningsregistret inom dessa 10 år, vilket har skett i ditt fall. 2022 blev du dömd till skyddstillsyn och samhällstjänst, vilket även det gallras efter 10 år. Detta innebär att så länge du inte blir dömd för något nytt brott inom dessa 10 åren (2022-2032), kommer uppgifterna om både brotten från 2021 och de från 2022 gallras 2032. 

Påverkar ett överklagande gallringstiden? 

I din fråga undrar du när tiden börjar "ticka", från domen från 2022 eller från det att hovrätten (du skriver tingsrätten men jag antar att du menar hovrätten) antingen ändrar påföljden eller fastställer påföljden. Enligt 16 § 1p. LBR ska en uppgift i belastningsregistret gallras om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den registrerade för den åtalade gärningen. Således, om hovrätten skulle frikänna dig från den åtalade gärningen du blev dömd för 2022, kommer uppgiften att gallras från belastningsregistret. Däremot, om hovrätten skulle fastställa tingsrättens dom, kommer det göras en ny anteckning i belastningsregistret. 18 § LBR säger som sagt att om en ny anteckning införs innan den tidigare anteckningen gallras, ska den gamla inte gallras förrän den nya gör det. Detta tolkar jag som att om hovrätten skulle fastställa tingsrättens dom och det förs in en ny anteckning i registret, kommer tiden börja ticka från hovrättens dom då tingsrättens dom inte kommer gallras förrän hovrättens dom gör det.


Med detta hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. 

Vänliga hälsningar, 


Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo