Utlandsvistelse med barn vid gemensam vårdnad

2016-12-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej. Vid delad vårdand av ett barn kan den ena föräldern hur som helst åka utomlands med barnet utan den andre förälderns lov? Eller utan att ens upplysa den andre föräldern om det? Och vad kan man eventuellt göra åt det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 kap 13 § FB har båda föräldrar rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Detta gäller större, viktigare beslut och inte sådana beslut som fattas i barnets vardag, t ex vad denne ska äta och ha på sig för kläder. Att ta med sitt barn på en kortare utlandsresa anses idag enligt den allmänna uppfattningen vara av vardaglig karaktär. Om barnet däremot ska iväg på en längre utlandsvistelse är detta ett beslut som båda föräldrar bör fatta gemensamt.

Att ta med barnet utomlands skulle eventuellt kunna vara straffbart enligt 7 kap 4 § Brb, om egenmäktigt förfarande med barn. Detta är dock antagligen bara fallet om barnet har tagits utomlands för att hållas borta från den andra föräldern. Det handlar här om att man skiljer barnet från den andre föräldern på något sätt. Det framgår inte riktigt i din fråga ifall barnet förts utomlands under en längre tid och ifall detta innebär ett olovligt undanhållande av barnet. Det låter dock mer som om det rör sig om en semester i detta fall. Då är 7:4 i BrB antagligen inte en aktuell bestämmelse.

Risken med att åka utomlands eller annars skilja/undanhålla barnet från den andre föräldern är att denne kan väcka talan i domstol om ensam vårdnad. Visar man att det finns svåra samarbetssvårigheter mellan föräldrarna eller att den andra föräldern umgängessaboterar talar detta för att man bör flytta över vårdnaden till den andra föräldern.

Sammanfattningsvis kan en förälder antagligen ta med sig barnet på en kortare utlandsresa utan den andra förälderns samtycke. Detta beror dock lite på omständigheterna i fallet, för vissa familjer kan även en kortare utlandsvistelse anses vara oerhört "stort" för barnet och i sådana fall bör föräldrarna fatta ett gemensamt beslut om detta. För längre utlandsvistelser krävs alltid båda föräldrars samtycke. Ifall en resa skulle ske i strid mot det tidigare nämnda kan det eventuellt röra sig om egenmäktigt förfarande med barn vilket är straffbart. Det krävs dock att barnet ska undanhållas från den andra föräldern under en längre period. Vidare kan den andra föräldern väcka talan om ensam vårdnad och verkställighet av umgänge om den andra föräldern umgängessaboterar eller inte kan samarbeta i frågor som rör barnet.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (785)
2020-12-01 Vårdnad och umgänge
2020-11-30 Omständigheter som påverkar vårdnadsfrågan
2020-11-30 ​Gemensam vårdnad och samarrbetssvårigheter.
2020-11-30 Vårdnad av barn

Alla besvarade frågor (86905)