Utländska äktenskap erkänns i Sverige men kan uppstå komplikationer då äktenskap inte är registrerat

FRÅGA
Hej! Vi fick veta att vår far hade gift sig i Filippinerna ca tre veckor innan han gick bort hemma i Sverige. Vi undrar om detta är giltigt i Sverige? Det är inte något som är registrerat hos skatteverket.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ifall äktenskapet er far ingick i Filippinerna var giltigt enligt filippinsk lag är utgångspunkten att äktenskapet även ses som giltigt i Sverige.

Eftersom äktenskapet inte är registrerat hos Skatteverket måste dock någon som hävdar att äktenskapet har ingåtts bevisa det för Skatteverket. Som situationen är nu (inte registrerat) lär man inte utgå från att det finns ett äktenskap.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1032)
2019-12-11 Äganderättsfrågor i äktenskapsförord
2019-12-08 Kan man tidsbegränsa enskild egendom genom äktenskapsförord?
2019-12-04 Kan ett hus utomlands stå på båda makar, och ändå vara enskild egendom vid skilsmässa?
2019-12-04 Ansvarar den ena maken för den andra makens skulder?

Alla besvarade frågor (75551)