Utdrag ur belastningsregister

2016-05-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!är så att jag har blivit dömd till böter och samhällstjänst för tre år sen för misshandel men kommer det att synas i belastningsregistret som jag ska ha för att arbeta med äldre?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gallringsregler regleras i 16-18 §§ i lag (1998:620) om belastningsregister. Det går även att se genom listan som finns publicerad på polisens hemsida genom följande länk.

Det gör nämligen skillnad om du var under 18 år när du dömdes för brottet eller inte. Även påföljden (straffet) påverkar hur länge uppgiften finns kvar i belastningsregister, t.ex. om det är dagsböter eller penningböter.

Det du kan göra är att du begär ut ett utdrag ur ditt belastningsregister från polisen så kan du se vilka uppgifter som står där.

Vänligen,

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?