FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/04/2024

Vad kan man göra om man blir oskyldigt anmäld för brott?

Hej min vän är anklagad för våldtäkt av en tjej han träffat i 4 månader dom hade sexuell relation och allt tills hon ville låna pengar av honom 10 000. Men han ville inte låna. Då började hon anmäla för våldtäkt för att få pengar. Det finns bevis hos polisen att dom haft en normal sexuell relation. Han blev häktad och sedan släppt. Som träffades ofta och var kk nu vill hon bara pressa på pengar. Min vän är i Turkiet och internationellt efterlyst på grund av detta. Snälla har ni någon idé hur vi kan lösa detta med henne för hon vill bara ha pengar. Min vän i Turkiet kan inte ens resa hem och träffa sina barn pga denna påhittade våldtäkten.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din vän påstår sig ha blivit felaktigt anmäld för brott, och undrar nu vad han kan göra åt detta. Jag vet inte vad som hänt i verkligheten, och jag kan inte uttala mig om hur det exakt kommer att bli. I mitt svar utgår jag dock från situationen att din vän är oskyldig för att kunna ge ett svar på din fråga. Relevanta regler finns i brottsbalken (BrB).

I brottsbalken finns fr.a. två brott som kan vara aktuella, när någon anmäler en annan (oskyldig person) för brott. Det första är brottet falsk angivelse. I lagen förklaras brottet som att den som anger en oskyldig till åtal med uppsåt att han eller hon ska bli dömd, gör sig skyldig till falsk angivelse. På brottet kan följa fängelse i högst två år (15 kap. 6 § BrB). Med angivelse menas typiskt sett anmälan till Polismyndigheten, men det kan också röra sig om andra myndigheter. För att någon ska kunna fällas för brottet falsk angivelse krävs att personen som angivits faktiskt är oskyldig, och att den som angav hade uppsåt (ungefär var medveten) till detta. Förenklat krävs det att anmälaren tror att den de anmäler är mer oskyldig än skyldig

Även om det inte kvalificerar som falsk angivelse, kan en falsk anmälan anses utgöra brottet falsk beskyllning. I lagen sägs att den som (i annat fall då det är fråga om falsk angivelse) hos åklagare, Polismyndigheten, eller annan myndighet osant beskyller någon annan för en brottslig gärning, påstår en besvärande omständighet eller förnekar en friande eller mildrande omständighet, döms, om myndigheten ska ta upp anmälan i en sådan sak, för falsk beskyllning (15 kap. 7 § BrB). Det ställs alltså ungefär samma krav som de på falsk angivelse, förutom att angivelsen i detta fall inte är avsedd att leda till åtal utan bara bli besvärande för den utpekade. Här krävs alltså inte heller något uppsåt till någon specifik följd (att personen ska bli dömd).

Med detta sagt kan det också vara olagligt att pressa någon på pengar. Nu vet jag inte tillräckligt om omständigheterna och HUR hon eventuellt gått till väga för att utpressa din vän, men i allmänhet kan sägas att det utgör utpressning att genom hot om våld eller bl.a. polisanmälan tvingar annan till handling eller underlåtenhet (9 kap. 4 § BrB). Här krävs alltså att tvånget lett till en förmögenhetsöverföring, så ifall din vän inte gett kvinnan några pengar är inte detta brott aktuellt. Det kan möjligen röra sig om ett försöksbrott.

Alltså finns det olika brott som någon kan ha gjort sig skyldig till genom att falskt anmäla någon till polisen. Om din vän är oskyldig är det alltså en möjlighet att anmäla henne för något av dessa brott. Det är svårt att säga något exakt eftersom jag inte känner att jag har all info som behövs. Men du får gärna höra av dig igen om du vill ha ett mer utförligt svar!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo