FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/04/2024

Förverkande av dator som inte använts vid fullbordat barnpornografibrott?

En allmän fråga ang förverkanden av datorer vid barnpornografibrott. Jag förstår att en dator förverkas enligt Brottsbalken 36 kap 2 § som hjälpmedel vid brott om den innehåller barnpornografi eller har använts för att betrakta eller ladda ner sådant material eller för att överföra sådant material till en extern disk. Detta förmodar jag sker i princip alltid. Anta att det i ett ärende (hypotetiskt), är beslagtaget en dator och en extern disk. Barnpornografibrott har begåtts genom att den externa disken innehåller sådant material men tekniska undersökningar visar att datorn INTE har använts vid brottet. Är det då vanligtvis så att man befarar att datorn ska komma till brottslig användning och därför ändå förverkar den enligt 36 kap 3 § eller är det istället vanligtvis så att datorn inte förverkas? (Det kan ju också vara ett fall där flera datorer är beslagtagna och där någon av dem inte har använts vid brottet.) Vad är vanligare - att förverkande sker eller att det inte sker? Finns det verkligen ingen rättspraxis/rutin kring detta? Borde man inte alltid eller allt som oftast befara brottslig användning i sådan situation?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar hur polisen gör beträffande förverkande då det tagits i beslag en dator med tillhörande extern hårddisk och det visats att endast hårddisken använts vid brottet. Reglerna om detta finns i brottsbalken (BrB).

Som du nämner är det i dessa fall huvudsakligen 36 kap. 2 § BrB som skulle åberopas för förverkande. Första meningen anger att egendom förverkas om den använts som hjälpmedel. I detta fall kan vi konstatera att så inte är fallet. Vidare i lagstycket kan man emellertid läsa att även egendom som varit avsedd att användas för brott enligt brottsbalken kan förverkas, om brottet bl.a. har fullbordats eller det gjorts ett försök. Om åklagaren har tillräcklig bevisning för att så är fallet, går det alltså bra att förverka även datorn med hänvisning till detta lagrum. Om så inte är fallet kan åklagaren sekundärt, i andra hand, tänkas åberopa förverkande enligt 36 kap. 3 § BrB. Det krävs då att hen kan bevisa att datorn, på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras komma till brottslig användning. Detta, skulle jag säga, är ett mer säkert kort än 2 §, och skulle säkert kunna beviljas. Allt beror emellertid på bevisläget, åklagarens argumentation, och rättens bedömning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo