Uppsägning av delat hyresavtal

Min son har ett studentboende och hyr ett hus tillsammans med en studiekamrat. De har använt Blockets Uthyreskontrakt och kryssat i rutan för privatuthyrningslagen. Samtidigt har hyresvärden skrivit 3 månaders uppsägningstid för båda parter. Nu vill min son flytta till annat boende och säga upp hyresavtalet, vi vill hävda att det enbart är en månads uppsägning som hyresgäst enligt lagen, stämmer det? Min sons mamma och studiekamratens mamma har skrivit under uthyrekontraktet. Räcker det att min sons mamma säger upp "sin del" av avtalet och studiekamratens avtal fortsätter att gälla eller måste båda säga upp avtalet och att studiekamraten måste skriva ett nytt uthyrekontrakt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Delat hyresavtal

Om lägenheten hyrs gemensamt och endast en av er skall flytta måste den som skall flytta säga upp sin del av hyreskontraktet. Det räcker att den som vill flytta säger upp sin del av kontraktet.

När man delar ett hyresavtal har man ett lagstadgat individuellt besittningsskydd vilket gör att man har rätt att bo kvar om den andre skulle välja att säga upp sin del av avtalet, se (12 kap. 47 § Jordabalken (JB). Detta förutsätter att man uppfyller hyresgästens krav. Om någon säger upp sin del av lägenheten gör hyresvärden ofta en prövning av den kvarvarande hyresgästen som kvar på hyresavtalet för att säkerställa att den uppfyller hyresvärdens krav.

Uppsägningstiden

Vad gäller uppsägningstiden beror denna på huruvida lägenheten hyrs ut i andra hand eller om det rör sig om privatuthyrning. Om det rör sig om privatuthyrning får uppsägningstiden för hyresgästen inte vara längre än en månad (3 § andra stycket, lag om uthyrning av egen bostad). Detta gäller oavsett vad som står i avtalet mellan dig och hyresvärden (2 § lag om uthyrning av egen bostad). Om det rör sig om uthyrning i andra hand gäller istället 12 kap 5 § JB där det står att hyresgästen har 3 månaders uppsägningstid.

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning