FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/01/2015

Undersökningsplikten vid dolda fel i bostadsrätt

Hej,

jag köpte en bostadsrätt i september 2014 och har nu upptäckt att det kommer mögellukt från golvet runt toalettstolen. Jag tog bort skyddsringen från avloppsstammen och såg att det var brunt fläckigt och luktade starkt med mögel. Från början (efter uppmaning från närstående) så torkade jag bort allt och tvättade rent med klorin, då det kunde vara dåligt städat/smuts som bidrog till illa lukt. Lukten försvann och jag tänkte inte mer på det. Men nu efter några veckor så har lukten kommit tillbaka och jag är övertygad om att det är mögel. Kan det här röra sig om ett dolt fel eller borde jag ha upptäckt detta vid min undersökning av lägenheten? Det hade ändå gått drygt 3 månader från att jag tillträdde tills lukten uppstod. Har det någon betydelse att jag reklamerar nu ca. 3 veckor efter att jag upptäckte lukten för första gången än om jag reklamerat direkt när jag upptäckte lukten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fråga!

Du som köpare av en bostadsrätt har en undersökningsplikt. Fel som du borde ha upptäckt när du undersökte bostadsrätten är inte att anse som ett dolda fel. Undersökningsplikten är långtgående men påverkas av bostadsrättens ålder. Andelen fel som kan betraktas som dolda minskar ju äldre bostadsrätten är. Du kan således inte förvänta dig lika mycket av en äldre fastighet i sämre skick som av en fastighet i bättre skick. Då jag inte vet någonting om bostadsrättens skick blir det också svårt att avgöra huruvida felet är dolt eller inte.

Dock ska du som köpare inte behöva göra en alltför långtgående besiktning och jag anser nog att du inte ska behöva ta bort skyddsringen från avloppsstammen för att upptäcka ett fel, vilket torde tala för att det är fråga om ett fel som du inte borde ha upptäckt, dvs ett dolt fel. Emellertid ska det poängteras att om du kände mögellukt på visningen av bostadsrätten utvidgas din undersökningsplikt och då kanske du borde ha undersökt noggrannare. Men om du inte kände någon mögellukt så bör det vara ett dolt fel

Upptäcker du dolda fel har du kan du ställa krav mot säljaren. Säljaren ska kontaktas så fort du upptäcker felet och senast inom två år från tillträdet. Det kan uppstå en skyldighet för säljaren att åtgärda felet eller sätta ned priset. Du har väntat i tre veckor sedan du upptäckte felet att kontakta säljaren men jag har svårt att tro att din reklamationsrätt ska anses vara förverkad pga detta. Det kan ju vara så att du trott att lukten bara var tillfällig och att du velat vara på den säkra sidan innan du reklamerar.


Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?