Umgängessabotage vid gemensam vårdnad

2019-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Separerade feb-19 från en kvinna jag fick en dotter med 180726. Vi har haft samarbetssamtal på familjerätten sedan dess, där vi gjort umgängesschema. Mamman har inte alls följt detta schema och hon har ofta ställt in umgängena pga " dottern är sjuk, vaktmästaren ska komma, min farmor fyller år, jag litar inte på dig, din familj får inte träffa dottern osv" Hon ljuger ofta om dotterns hälsa och påhittade läkarbesök. Hon kräver att om jag ska ha umgänge med barnet så måste jag vara hemma hos mamman 30 min före och 30min efter umgängestiden, eller vara hos mamman under hela tiden. Hon har även börjat ljuga om mig och anklagat mig för saker som aldrig hänt, tex att jag tafsar och ofredar henne mot hennes vilja. De har resulterat i att jag vågar inte vara ensam med mamman, då det kan få tråkiga konsekvenser även för alla mina barn. (har två barn sedan tidigare) Således nekar mamman mig all umgänge med dottern då jag inte vill umgås med mamman. Tillslut gjorde vi ett juridiskt bundet avtal på FR, men det skrev aldrig mamman under på, så det gällde inte. Nu har FR lagt ner detta ärende pga mammans oförmåga att samarbeta. Och mamman fortsätter hålla dottern ifrån mig. Jag har inget i belastningsregistret, eller kriminell eller olämplig på något sätt. Vi har gemensam vårdnad. Vad ska jag göra? Hon tror sig äga dottern och använder henne som ett vapen mot mig då jag träffat en annan kvinna.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att gå igenom på vilka sätt man kan besluta om umgänge, samt vilka konsekvenser det får om föräldrarna inte kan samarbeta för att ett fungerande umgänge ska finnas. Därefter kommer jag att applicera det på ditt fall.

Umgänge genom avtal eller dom

Barnet har rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Den föräldern som inte bor tillsammans med barnet har därför rätt till umgänge, se 6 kap. 15 § FB.

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna får de avtala om barnets umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det. Kan inte föräldrarna komma överens om umgänget är det domstolen som ska besluta om detta utefter vad som är bäst för barnet. Talan om umgänge förs av föräldern som vill umgås med sitt barn. Umgänge kan fastställas även om föräldrarna har gemensam vårdnad, se 6 kap. 15 a FB. Domstolen är inte bunden av vad en förälder har yrkat beträffande omfattningen av umgänget och kan besluta om umgänget oberoende av yrkandet.

Umgängessabotage

Umgängessabotage föreligger när den ena föräldern försöker förhindra umgänge mellan barnet och den andra föräldern. Umgängessabotage sker till exempel när föräldern vid upprepade tillfällen hävdar att barnet är sjukt eller planerar in aktiviter för barnet på den andra förälderns umgängestid. Vid umgängessabotage föreligger det oftast så svåra samarbetsproblem mellan föräldrarna att gemensam vårdnad inte kan anses vara det bästa för barnet. En förälder kan anses olämplig som vårdnadshavare om denne saboterar kontakt mellan barnet och den andra föräldern. Även en ovilja att delta i samarbetssamtal kan tala mot förälderns lämplighet som vårdnadshavare.

Vid domstolens ställningstagande till vem av barnets föräldrar som ska tillerkännas vårdnaden ska domstolen beakta vem av föräldrarna som bäst kan antas tillgodose barnets grundläggande rättigheter. En nära och god kontakt med båda föräldrarna är som huvudregel en sådan rättighet, se 6 kap. 2 a FB. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten således fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, se 6 kap. 5 § 2 st. FB. Enligt praxis den så kallade umgängesprincipen ska den föräldern som bäst främjar en kontakt med den andra föräldern få vårdnaden.

Situationen i ditt fall

Finns det ingen dom på hur umgänget ska se ut kan du föra talan för att domstolen ska besluta om detta. När det finns en dom och mamman vägrar dig umgänge enligt domen kan du ansöka om verkställighet enligt 21 kap. 1 § FB. På grund av mammans historik av umgängessabotage och rådande samarbetssvårigheter är det även möjligt för dig att väcka talan om ensam vårdnad enligt 6 kap. 5 § FB.

Om du vill komma i kontakt med en jurist som biträder dig i ärendet är du välkommen att kontakta oss för att boka en tid, detta kan göras antingen på vår hemsida https://lawline.se/boka eller via telefon 08-533 300 04.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81795)