Tolkning av 3 kap 2 § Ärvdabalken

2016-08-24 i Make
FRÅGA
Hej,menas bröstarvingens eller makens föräldrar, syskon eller syskons avkomling?(1958:637) 3 kap. 2 §, Lever vid den efterlevande makens död någon bröstarvinge till den först avlidna maken eller dennes föräldrar, syskon eller syskons avkomling, skall, om inte annat sägs i tredje stycket eller i 3-5 §§, 6 § tredje stycket eller 7 § tredje stycket, hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem som då har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken. Den efterlevande maken får inte genom testamente bestämma över egendom som skall tillfalla den först avlidnes arvingar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

3 kap 2 § Ärvdabalken fastställer en efterarvsrätt för den först avlidna makens arvingar. Det rör sig därför om bröstarvingar, föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar till den först avlidna maken. Säg att make A avlider före make B. Make A har inga barn, men däremot en syster. Systern till make A får ut sitt arv efter make A först när även make B har avlidit.

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (452)
2021-01-13 Hur fördelas egendom, som ägs tillsammans, vid ena makens död om maken har egna barn?
2020-12-27 Ärver min make efter mig?
2020-12-21 Ärver efterlevande make även enskild egendom?
2020-12-16 Vad har den efterlevande maken rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88107)