Tillträde efter husrannsakan

2019-02-07 i Förundersökning
FRÅGA
Har haft en husrannsakan i ett uthus.Den är troligen klar men kan jag gå in där då jag har mina verktyg där.Gällde inte mig personligen då min som togs för något och vi blev indragna i detta.Ingen har meddelat något till oss gällande detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel ska en husrannsakan företas hos en person som är skäligen misstänkt för ett brott som kan antas ha begåtts där fängelse följer. Undantagsvis får husrannsakan också företas hos en annan än den som är skäligen misstänkt för ett brott där fängelse följer på brottet, om brottet begicks hos denne, om den misstänkte gripits hos denne eller om det annars finns synnerligen anledning till att man kommer hitta föremål som kan tas i beslag eller i övrigt gynnar utredningen [28 kap. 1 § andra stycket RB]. I ditt fall vet jag inte om din son greps hos dig eller om brottet begicks hos dig eller om polisen hade synnerligen anledning att undersöka ditt uthus för att hitta föremål som kunde gynna undersökningen av din sons påstådda begångna brott. Om någon av alternativen är uppfyllda har det dock varit tillåtet att företa en husrannsakan hos dig.

När en husrannsakan är klar har utredarna tagit i beslag det som de behöver för utredningen och du ska kunna gå in och hämta dina verktyg. En husrannsakan ska inte medföra mer olägenhet än vad som är oundgängligen nödvändigt och om utredarna är klara med undersökningen ska du kunna tillträda [28 kap. 6 § RB]. Om brottet däremot begåtts inne i uthuset kan uthuset ses som en brottsplats som behöver spärras av för att förhindra andras tillträde. Detta för att andras vistelse i uthuset skulle kunna kontaminera bevis och därmed försvåra utredningen. Om brottet inte begåtts i ditt uthus kan jag inte se några problem med att du ska få gå in i uthuset och hämta dina verktyg. Det bästa är att fråga utredarna om de är klara och fått allt de behöver.

Behöver du underrättas om husrannsakan?

De som kan besluta om husrannsakan är rätten, undersökningsledaren, åklagare eller polisen. [28 kap. 4 § RB]. Under husrannsakan ska ett vittne finnas på plats samt någon annan som är hemma som kan övervaka åtgärden, under förutsättning att utredningen inte uppehålls. Om ingen är hemma och heller inte du själv ska du underrättas om åtgärden så snart så möjligt utan att utredningen fördröjs av det.

Min slutgiltiga bedömning

Utefter den information du givit mig och utefter den information som jag presenterat för dig gör jag bedömningen att du kan tillträda ditt uthus när husrannsakan är klar, så länge inte brottet begåtts i uthuset eftersom polisen då eventuellt kan behöva spärra av tillträdet till uthuset för att bevara bevisen. För att vara på den säkra sidan bör du fråga utredarna om de är klara med husrannsakan.

När det gäller underrättelse finns det ingen absolut skyldighet för utredarna att informera att en husrannsakan ska genomföras hos dig om ett vittne finns på plats samt någon annan i ditt hushåll. Däremot ska du underrättas om åtgärden så snart så möjligt om varken du eller någon annan i ditt hushåll var hemma vid tillfället, under förutsättningen att utredningen inte drabbas av det.

Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du undrar något mer!

Ha en fortsatt trevlig dag

Med vänlig hälsning,

Matilda Hetlesaether
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (374)
2019-08-10 Jag är misstänkt för stöld, blir jag gripen om jag åker på semester?
2019-08-01 Överprövning av nedlagd förundersökning
2019-07-31 Vem beslutar om kroppsvisitation?
2019-07-31 Överprövning av beslut

Alla besvarade frågor (72228)