Testamentes giltighet och villkor om enskild egendoms verkan på bodelning

2017-02-09 i Make
FRÅGA
Måste ett testamente som motsäger sedvanlig arvsrätt vara känt av den andre parten för att det skall vara lagligt/giltig i ett äktenskap?Samt om det finns arv som är enskild egendom vid skilsmässa alt dödsbo hur hanteras det?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag delar upp mitt svar i två och besvarar dina frågor en för en.

1) För att testament ska vara giltigt krävs att det uppfyller kraven som finns i 10 kap. ärvdabalken, bland de kraven finns bland annat att skrivandet av ett testamente ska bevittnas av två personer. Dock ser vi att det inte finns något krav på att testatorns (den som skriver testamentet) make måste känna till testamentet för att det ska vara giltigt. Det innebär alltså att ett testamente kan inskränka en efterlevande makes arvsrätt efter den avlidne, emot den huvudregel som stadgas i 3 kap. 1 § ärvdabalken.

2) Egendom som blivit enskild genom ett villkor i ett testamente i samband med arv (7 kap. 2 § äktenskapsbalken) kommer inte att ingå i en bodelning mellan makarna, varken vid skilsmässa eller då den ena avlider. Vi kan nämligen se i 10 kap. 1 § äktenskapsbalken att det bara är giftorättsgodset som ska ingå i bodelningen. Giftorättsgods=all egendom i äktenskapet som inte är enskild egendom.

Sammanfattning: 1) Ett testamente blir inte ogiltigt bara för att ens make inte känner till testamentet.
2) Arv som är enskild egendom ingår inte i bodelning.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (456)
2021-01-22 Arvsrätten samt ett äktenskapsförords effekt vid en makes dödsfall
2021-01-22 Har make arvsrätt efter avliden make trots bodelningsavtal?
2021-01-18 Arv vid dubbla medborgarskap
2021-01-18 Bodelning och arvskifte efter dödsfall

Alla besvarade frågor (88531)