Syns sexualbrott vid utdrag ur belastningsregistret?

2017-11-26 i Polis
FRÅGA
Hej! Fick höra att sexualbrott och liknande inte syns vid ett vanligt utdrag ur belastningsregistret utan syns på ett separat register.vid vilka omständigheter döljs sådana brott från registret?
SVAR

När jag besvarar denna fråga utgår jag från att du vill veta om sexualbrott syns om en person dömd för sexualbrott begär ut sitt belastningsregister.

Grundläggande regler kring belastningsregister återfinns i lag (1998:620) om belastningsregister (här). Enligt 3 § kommer påföljder som meddelats genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot att antecknas i registret. Således innebär det att om en person blir dömd för ett sexualbrott i exempelvis domstol och begär ut sitt belastningsregister kommer det framgå i registret att personen är dömd för sexualbrott.

Det finns även något som heter registerutdrag och det är ett begränsat belastningsregister. Detta registerutdrag ska varje arbetsgivare begära om en person exempelvis söker en anställning som innefattar direkt och regelbundna kontakter med barn under 18 år såsom anställning i förskola. Skillnaden mot om person själv begär ut sitt belastningsregister så syns endast utvalda brott vid ett registerutdrag. Om en person söker jobb på förskola kommer brott som mord, människorov och sexualbrott synas. Detta framgår av 22 § förordningen om belastningsregister (se här).

Sammanfattningsvis så är min bedömning att utifrån lagen så kommer sexualbrott synas på belastningsregistret om en person själv begär ett utdrag. Vid ett begränsat utdrag som ska exempelvis visas upp för arbetsgivare så visas endast vissa brott. Sexualbrott är ett sådant brott som vanligtvis innefattas, speciellt när arbetet innefattar kontakt med barn.

Eftersom jag inte vet om det handlar om ett specifikt sexualbrott blir det svårt att svara mer exakt. Det finns olika begränsade utdrag att beställa hos polisen som används till olika anställningar och om man vill resa utomlands. Dock så är mord och sexualbrott brott som normalt inte brukar döljas vid ett begränsat utdrag.

Om du har fler funderingar råder jag dig att besöka polisen sida om belastningsregister (här). Där kan du se under vilken tid som brott gallras och tas bort från belastningsregistret. Vidare finns det telefonnummer som du kan ringa om du har fler frågor.

Anton Magnusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (371)
2021-11-30 Polisers rapporteringsskyldighet
2021-11-12 Gallring av uppgifter i belastningsregister
2021-11-08 Kan det räknas som en LOB om man blir hemskjutsad av polisen?
2021-11-08 Är det lagligt att använda och sälja pepparspray?

Alla besvarade frågor (97596)