Straff vid narkotikabrott samt hur länge detta finns i belastningsregistret

2016-07-31 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Min Kompis har blivit gripen med 460 gram cannabis för eget bruk men har aldrig haft kontakt med polisen tidigare. Han har fast anställning och har slutat röka vilket kommer synas om han lämnar pissprov. Vad kan han förvänta sig för dom? Hur länge kommer det synas i hans straffregister? Påverkar detta honom om han söker banklån?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Straffmätningen
Angående din fråga om bedömningen av eventuellt straff är det inte en enkel fråga. Att inneha narkotika för eget bruk anses som ett narkotikabrott enligt 1 § narkotikastrafflagen. För detta kan man dömas upp till tre års fängelse. Om brottet är att anses som ringa kan man dömas till fängelse upp till 6 månader eller till böter, se 2 § 2 § narkotikastrafflagen. Utöver detta ska domstolen ta hänsyn till vilken fara och/eller kränknings brottet utgjorde, gärningsmannens avsikter och motiv samt andra faktorer, se 29 kap. 1 § brottsbalken. Sedan ska domstolen även ta hänsyn om det föreligger några försvårande omständigheter (se 29 kap. 2 § brottsbalken) samt om det föreligger några förmildrande omständigheter (se 29 kap. 3 § brottsbalken). Det är alltså många faktorer som påverkar din kompis dom och det är svårt att i förväg veta vad för dom som han kan förvänta sig.


Belastningsregistret

Hur länge din kompis kommer att finnas i belastningsregistret beror på vilken påföljd han kommer att få. Om han blir dömd till fängelse kommer hans uppgifter i belastningsregistret försvinna, alltså gallras, 10 år efter frigivningen, se 17 § 1p. lagen om belastningsregister. Om han istället blir dömd till böter kommer detta att gallras ur belastningsregistret 5 år efter domen, se 17 § 9 p. lagen om belastningsregister.


Sökande av banklån

En bank har ingen rätt att utan tillstånd få utdrag ut belastningsregistret. Banken är emellertid fri att bevilja lån till vem man vill och på de villkor som banken vill, det råder alltså avtalsfrihet. Banken kan därför ställa upp villkor att tidigare brottlighet är ett hinder mot lån, ett sådant villkor är dock svårt för banken att kontrollera på egen hand eftersom det krävs tillstånd för banken att få utdrag ur belastningsregistret. Det kan dock tänkas att banken kräver ett utdrag ur belastningsregistret för att kunna tänka sig bevilja lån. Svaret här är alltså att det förmodligen är olika från bank till bank om detta kommer påverka din kompis vid sökande av ett banklån.


Blev ett luddigt svar för din del utan några raka svar. Hoppas ändå att detta gett dig lite klarhet i din kompis situation. Är det något du undrar över är du varmt välkommen att återkomma.

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1514)
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning
2021-05-08 Påföljd vid bidragsbrott
2021-05-07 Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?
2021-05-07 Hur länge sitter man av ett fängelsestraff?

Alla besvarade frågor (92130)