Som jag förstått har bilförsäljaren rätt att i första hand åtgärda felen, men har jag något stöd för att istället få honom att häva köpet?

2018-11-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag köpte en bil av en bilfirma för 2 månader sedan, för cirka 60 000 kr. Några dagar efter köp upptäckte jag att stabiliseringsstaget behövde bytas. Bilförsäljaren menade att det var ett "skönhetsfel" och att jag fick bekosta reparationen själv om jag ville ha det åtgärdat, vilket jag gjorde. Kort därefter började växelspaken att strula, bilförsäljaren har kollat på det och sagt att han kommer stå för kostnaden att laga det. Nu i helgen började motorlampan lysa, bilen la av helt och fick bärgas från motorvägen. Nu startar inte bilen. Till min fråga: på väldigt kort tid har flera fel uppstått i en bil som bilförsäljaren sa var i gott skick. För det priset bilen såldes för anser jag att den bör vara i bättre skick än att både växellåda och motor strular. Bilförsäljaren nämnde inget av felen vid köpet. Vad kan jag kräva? Helst vill jag häva köpet då jag är orolig för att fler fel kommer uppstå när garantitiden har gått ut. Som jag förstått har bilförsäljaren rätt att i första hand åtgärda felen, men har jag något stöd för att istället få honom att häva köpet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer strukturera upp svaret utifrån dina två frågor:

Fråga 1: vad kan du kräva?

Fråga 2: finns någon rätt/stöd att häva köpet?

Regler om konsumentköp finns i konsumentköplagen (=KköpL). För att konsumentköplagen ska vara tillämplig krävs det att du köpt bilen i egenskap av privatperson, samt att du köpt bilen utav en näringsidkare. Då du beskriver att du köpt bilen av en bilfirma utgår jag därför från konsumentköplagen.


Vad kan du kräva?

- Är det fel på bilen?

I konsumentköplagen framgår det att det är fel på varan om den bl.a inte stämmer överens med vad som avtalats, eller är i samma skick som du med fog kunnat förutsätta, om den är så bristfällig att den utger fara eller på annat sätt inte stämmer överens om vad säljaren lämnat för uppgifter om varan (KköpL 16- 20 §).

I ditt fall framgår inte vad ni specifikt avtalat om, men jag anser i varje fall att felet med motorn gällande att bilen inte längre startar, inte är något du kunnat förvänta dig utav köpet och därmed är ett fel. Detta eftersom att bilens grundläggande funktion inte uppfylls - om du inte kan starta den. Båda felen, att växelspaken strular och motorn är därför enligt mig, fel enligt köplagen då du inte med fog kunnat förutse detta (KköpL 16 § 3 st 3 p.).

(Jag bortser från stabiliseringsstaget i själva felbedömningen eftersom du redan åtgärdat detta och eftersom det är svårare att bedöma om det faktiskt rör sig om ett fel i köprättslig mening. Anledningen är för att det beror på en rad omständigheter så som vad säljaren utlovat för skick, felets omfattning förhållande till priset, om bilen är ny och liknande. Därför utgår jag vidare i mitt svar från motorn och växelspaken eftersom dessa är fel.)

- Vad kan man kräva vid fel?

I lagen är det avhjälpande och omleverans som i förtas hand är vad som aktualiseras vid fel (KköpL 22 §). Detta innebär att säljaren i första hand ska åtgärda felen eller leverera en ny likvärdig bil till dig. Om säljaren inte gör detta så kan du i andra hand kräva prisavdrag eller hävning (KköpL 28 §).

I detta fall verkar först och främst avhjälpande bli aktuellt. Om bilförsäljaren kan åtgärda felen så är det vad som i första hand ska ske. Bilfirman verkar också vilja göra detta eftersom de redan erbjudit sig att avhjälpa felet gällande växelspaken.

Har du rätt att häva köpet?

Om säljaren skulle avhjälpa felet utan att lyckas, så kan det bli fråga om hävning. ARN (allmänna reklamationsnämnden) har framfört att säljaren åtminstone får avhjälpa felet två gånger innan det kan bli aktuellt att häva köpet. Detta kan dock variera mellan olika fall, så även fler försök till avhjälpande kan bli aktuellt.

Du kan alltså häva köpet enligt lag om:

Om felet inte kan åtgärdas utav säljaren samt att felet är av väsentlig betydelse för dig.

Jag anser att felet gällande att bilen inte startar, i varje fall är av väsentlig betydelse. Det skulle då vara aktuellt med hävning.

Reklamation och garanti:

För att kunna kräva att säljaren åtgärdar felen krävs det att du reklamerar. I konsumentköplagen kan du reklamera ett fel inom 3 år, men det måste ske inom skälig tid från att du upptäckte felet. I regel brukar det innefatta ca två månader från upptäckandet (KköpL 23 §). Upptäcker du felet inom sex månader så anses det automatiskt föreligga felet vid köptillfället (KköpL 20 a §). Har ni avtalat om garanti så ska säljaren avhjälpa och åtgärda de fel som uppkommer under garantitiden (KköpL 21 §). Garantin får aldrig ge dig sämre skydd än lagen.


Sammanfattning och ett konkret tips:

Enligt mig så föreligger fel enligt konsumentköplagen. Detta har säljaren en lagstadgad rätt att åtgärda i första hand. Om säljaren upprepade tillfällen misslyckas med detta, så kan du med stöd av konsumentköplagen häva köpet. Främst anser jag att felet gällande att bilen inte startar är utav väsentlig betydelse, vilket krävs för att häva köpet.

Du kan alltid vända dig till säljaren med dina önskemål om hävning, i fall det finns någon möjlighet att ni kan mötas. Lagen ger dock tydligt säljaren i första hand rätt att försöka åtgärda och avhjälpa felet varefter du kan häva köpet om det inte lyckas.

Hoppas du fick svar på sin fråga!

Med vänlig hälsning,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (822)
2019-04-21 Vilka rättigheter har man som konsument när en vara inte levereras?
2019-04-19 Möjliga påföljder vid köp av defekt bil av bilfirma
2019-04-19 Hur reklamerar jag fel i vara när företaget upphört med verksamheten?
2019-04-18 Går det kräva prisavdrag eller annan ersättning om säljaren är i dröjsmål?

Alla besvarade frågor (68021)